Trang chủ Tuyên Giáo BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 16:09

 

Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016

       I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

       1. Những thuận lợi cơ bản tác động đến tư tưởng và hoạt động thi đua năm 2016.

         Năm 2016 cán bộ hội viên và nhân dân rất phấn khởi trước kết quả đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021 ); Bầu cử các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ thành công tốt đẹp đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Qua tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 và triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XI tiếp tục ra nghị quyết TW 4 khóa XII chỉ ra 25 vấn đề rất cụ thể trong chỉ đạo thực hiện đã tạo luồng không khí mới trong quá trình tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và kỷ niệm 40 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đây là vinh dự tự hào của Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thành phố chúng ta.

         Tình hình kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cơ bản ổn định. Các chuyến thăm ngoại giao của các đ/c lãnh đạo đảng, nhà nước, Chính phủ trong năm thành công tốt đẹp tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán, đúng đắn của Đảng đã đưa đất nước ta có vị thế trên trường quốc tế đó là những thuận lợi cơ bản, là nguồn động lực tích cực trong quá trình hoạt động thi đua trong năm qua.

           2. Những khó khăn tác động đến tư tưởng và tâm trạng xã hội và công tác thi đua.

          Tình hình thế giới đã và đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt tình hình Biển Đông sau phán quyết của tòa trọng tài PCA. Trung Quốc gia tăng các hoạt động nhằm gây áp lực và chi phối ASEAN làm cho tình hình Biển Đông càng thêm căng thẳng. Trong nước tình hình kinh tế tuy có khởi sắc nhưng nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn, một số dự án lớn của nhà nước đầu tư bị thua lỗ lớn có chi phối tới niềm tin của nhân dân. Tình hình tham nhũng làm thất thoát lớn tài sản nhà nước, một số sai phạm trong công tác cán bộ gây bức xúc, ô nhiễm môi trường Biển 4 tỉnh miền trung, lũ lụt các tỉnh Phía Bắc, ngập mặn ở Đồng bằng  Sông Cửu Long, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, an toàn giao thông, thực phẩm bẩn khó kiểm soát gây bức xúc trong xã hội có tác động tới tư tưởng, niềm tin quá trình  hoạt đông thi đua trong các cấp hội.

      II. KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA “CCB GƯƠNG MẪU” NĂM 2016.

 

1.     Công tác tổ chức triển khai thực hiện.

           Căn cứ vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 của BCH  Hội CCB Thành phố. Thường trực Thành hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016 tổ chức phát động tổ chức thành 4 đợt thi đua và 2 đợt thi đua đột kích “Mừng đảng mừng xuân”; “bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp” và tổ chức ký kết thi đua trong 5 cụm thi đua toàn Hội.                                                      

           Cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành hội đã tham mưu cho Thường trực hướng dẫn triển khai đồng bộ các nội dung công tác thi đua đến các tổ chức hội trực thuộc; ban hành quy chế, hướng dẫn chấm điểm thi đua cho các cụm thi đua và duy trì hoạt động thi đua theo quy chế.                                                                                              

          Các cấp hội trực thuộc Thành hội đã tổ chức triển khai phát động thi đua cấp mình đăng ký giao ước thi đua trong các cụm thuộc đơn vị và triển khai đồng bộ các kế hoạch hoạt động theo chỉ đạo thống nhất của Thành hội, đưa hoạt động thi đua vào nề nếp chất lượng tốt.

          Các cụm thi đua trong toàn hội đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, cơ bản  phát huy vai trò cụm trưởng trong hoạt động chỉ đao, phối hợp, phát huy được tác dụng của hoạt động thi đua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội  và xây dựng hội TSVM..                                                

2.     Kết quả thực hiện các mục tiêu.

Mục tiêu 1: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ  chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

            - Các cấp hội đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, xuyên suốt.   Vì vậy đã chú trọng nắm vững tình hình tư tưởng trong hội, kịp thời giải quyết tư tưởng, định hướng tư tưởng, gương mẫu vận động cán bộ hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng đảng, bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ không để kẻ xấu kích động lôi kéo.

            - Đã quan tâm  phối hợp với các cấp ủy đảng cùng cấp tổ chức cho cán bộ hội viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của đảng. Đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội đảng X Thành phố; nghị quyết TW 4 khóa XI khóa XII; Chỉ thị 03 khóa XI; Chỉ thị 05 khóa XII; Đề án 02 của Thành ủy và nghị quyết các cấp, góp phần  đưa nghị quyết vào cuộc sống tỷ lệ tham gia quán triệt, học tập  nghị quyết đối với cán bộ hội viên đạt  94,5 % đảng viên đạt 98, 5 % nhiều tổ chức hội đạt 100%  (trừ các đảng viên miễn sinh hoạt).      

        - Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục về hiến pháp, pháp luật theo kế hoạch năm nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, thực hiện sống và làm theo Hiến pháp, pháp luật. Trong năm các cấp Hội đã tổ chức học tập, tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật được 3029 cuộc cho 81.141 lượt cán bộ hội viên và nhân dân tham gia dự nghe.                  

        - Các cấp Hội đã phối hợp cấp ủy, chính quyền đoàn thể tổ chức 6.067 lượt tuyên truyền tập trung cho hơn 220.000 lượt cán bộ hội viên và nhân dân nghe về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều đồng chí được lựa chọn tham gia vào Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử đã tích cực làm tròn trách nhiệm, góp phần  cùng hội đồng bầu cử, ban bầu cử hoàn thành công tác bầu cử quốc Hội HĐND các cấp tại các địa phương. Nhiều cán bộ hội các cấp được cấp ủy, MTTQ giới thiệu ứng cử vào Đại Biểu Quốc Hội và HĐND, kết quả 1393 Hội viên CCB trúng cử, trong đó có 1 là Đại biểu Quốc Hội. Tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại cơ sở đạt trung bình  từ 40 % đến 45%  có  nhiều nơi đạt trên 50% đây chính là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, dù ở cương vị công tác nào cũng nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, tích cực triển khai các nghị quyết của đảng trong thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân tôn trọng tin tưởng.                                                                     

        - Các cấp Hội chú trọng xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong hội viên, sẵn sàng tham gia, vận động, giải tán các vụ tụ tập đông người, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Điển hình là Hội CCB quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 8, Tân Bình, quận 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Bình Chánh ... Đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn trong các ngày lễ, tết trong năm và ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

       - Các cấp hội đã tích cực phối hợp với MTTQ quận, huyện và các ban ngành, đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát và bước đầu triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218 về tham gia đóng góp cho đảng điển hình có quận Bình Tân hoạt động tích cực được thành hội ghi nhận đề nghị khen thưởng cấp Thành phố. Các cấp hội  đã phát huy vai trò CCB trong phối hợp với các cơ quan quân sự  tham gia giáo dục quốc phòng ở địa phương, tuyên truyền vận động thanh niên nhập ngũ, trực tiếp tham gia bảo vệ dân phố, cùng lực lượng công an tuần tra truy quét trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều vụ phạm pháp có hiệu quả.

        - Từ thành hội đến các cấp hội cơ sở đã chú trọng thông tin thời sự chuyên đề, tuyên truyên miệng hàng tháng về tình hình thế giới, trong nước, khu vực, đặc biệt về tình hình Biển Đông, quan điểm xử lý của Đảng ta,về tình hình biên giới đất liền, về kinh tế, an ninh quốc phòng cả nước nói chung và Thành phố nói riêng  cho hội viên, nhân dân, học sinh, sinh viên nhằm định hướng tư tưởng, xây dựng niềm tin trong cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng. Trong năm tuyên truyền về thời sự Biển Đảo và tổ chức xem 5 tập phim Biển đảo Việt Nam cội nguồn tự bao đời 1140 cuộc cho 84.407 lượt người nghe; tuyên truyền Biên giới đất liền 214 cuộc cho 46.654 lượt người nghe về kinh tế xã hội trong nước và thành phố thông qua tuyên truyền miệng hàng tháng 1154 cuộc cho 82.862 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.  

           - Luôn chăm lo bồi dưỡng quan điểm lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng cho cán bộ hội viên vì vậy trước những diễn biến phức tạp của tình hình, tuyệt đại đa số cán bộ hội viên vẫn luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của đảng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không có cán bộ hội viên phát ngôn trái với quan điểm đường lối của đảng, kiên quyết bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin tưởng.

Mục tiêu 2: Động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

 - Năm 2016 Thành hội đã tập trung nhiều biện pháp giảm nghèo, tăng hộ khá. Các quận, huyện Hội đều chú trọng đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ Cựu chiến binh – Cựu quân nhân (CCB – CQN) làm kinh tế. Đến nay đã có 16/24 quận, huyện đã thành lập Câu lạc bộ CCB – CQN làm kinh tế, với 978 thành viên. Đặc biệt Hội CCB quận 2 và 12 đã thành lập được 100% câu lạc bộ cấp phường. Tại Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 3 năm triển khai thực hiện mô hình Câu lạc bộ CCB – CQN làm kinh tế vừa qua, đã có 2 đơn vị  (quận 9 và quận 12)  được tuyên dương mô hình Câu lạc bộ CCB – CQN làm kinh tế giỏi; có nhiều gia đình hội viên CCB làm kinh tế giỏi, như hộ gia đình CCB Hoàng Thị Tùng (quận 9), hộ gia đình CCB Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Sinh (quận 12), hộ gia đình CCB Vũ Ngọc Thuần, Nguyễn Văn Thịnh (Tân Bình) ...                                                                          

 - Qua theo dõi tổng hợp báo các của các đơn vị  năm 2016, toàn Thành hội có 67.863 hội viên với 63.907 Hộ, trong đó còn 576 hộ nghèo (= 0,9%) (theo tiêu chí thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống); 688 hộ (= 1,07% ) cận nghèo (thu nhập từ 21 triệu – 28 triệu/người/năm).

- Huy động quỹ Hội: 34.957 triệu đồng, bình quân 516.000 đồng/hội viên.

Quỹ nội bộ Hội giúp nhau phát triển kinh tế là 14.105 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 2.982 lao động.

-       Về vay vốn Ngân hàng CSXH tổng dư nợ Hội đang quản lý 419.803 triệu đồng (không tính nguồn XĐGN); tổng số hộ vay: 25.014 hộ, trong đó hộ CCB vay vốn là 6.308 hộ hội viên. Đã giải quyết việc làm được 14.025 lao động từ nguồn vốn vay.

  - Trong  năm 2016, Quỹ hỗ trợ CCB nghèo, đã vận động đóng góp xây dựng và sửa chữa 26 căn nhà, tổng giá trị 960 triệu đồng; Tặng 6.260 xe lăn (bằng 7.560 triệu đồng); Tặng 623 xuất học bổng (bằng 1 tỉ 210 triệu đồng); Tặng 210 xe đạp (367 triệu đồng) cho con em các dân tộc tỉnh Đắc Lắc. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, Thành hội và các cấp Hội CCB đã đi thăm và đóng góp cho thành phố thăm các đối tượng chính sách 1 tỷ 775 triệu đồng, ngoài ra còn tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bao lũ lụt Miền Trung, gần 400 triệu, ủng hộ chương trình vầng trăng cổ nhạc với số tiền gần 100 triệu đồng.

- Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Hội CCB các quận, huyện đã thực hiện tốt việc chăm sóc các hộ gia đình CCB gặp khó khăn, các cơ sở Hội đã trao tặng hàng ngàn suất quà đến các Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách. Thông qua các giải pháp tích cực toàn diện công tác xóa đói, giảm nghèo tăng hộ khá đã có chuyển biến tích cực toàn hội hiện nay không có hộ đói, nhiều cấp hội không còn hộ nghèo, nhiều CCB đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

 Mục tiêu 3: Động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và các địa phương phát động.

 - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đựơc các cấp hội phối hợp triển khai tích cực trên các nội dung chỉ tiêu.  Qua báo cáo  năm 2016 tỷ lệ các gia đình CCB  đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa  từ 98% - 100%, Tỷ lệ   hội viên đạt  tiêu chuẩn hội viên gương mẫu đạt 95% trở lên, Phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm phát huy tại các địa phương như: tích cực thành lập và duy trì hoạt động  các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ thơ, 100% các cấp hội cơ sở có các tổ, đội văn nghệ tham gia tập luyện, biểu diễn cho hội viên, nhân dân trong các ngày lễ, hội, hội nghị tổng kết,  ngày đại đoàn kết dân tộc được tổ chức tại các địa phương. Năm 2016 toàn thành hội tổ chức liên hoan văn nghệ từ cơ sở đến Thành hội  lần thứ III với chủ đề “CCB sáng mãi niềm tin Thành phố mang tên Bác” thiết thực kỷ niệm 40 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định được mang tên Bác Hồ, có 24 đơn vị tham dự với 134 tiết mục và gần 1.000 diễn viên. Ban tổ chức đã tặng 5 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 15 huy chương đồng và 39 bằng khen cho các chương trình và tiết mục xuất sắc. Tiêu biểu là Đội Văn nghệ các quận, huyện Hội: 11, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, quận 9, Phú Nhuận ... Qua liên hoan, đã để lại ấn tượng tốt đẹp, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng, về Bác kính yêu. Đã đề cao trên mặt trận văn hóa nghệ thuật của một thời oanh liệt, máu lửa, đã động viên khí thế thi đua yêu nước,  phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong các cấp hội góp phần xây dựng đời sống văn hóa các địa phương và Thành phố.

   - Thực hiện phong trào “CCB Việt Nam tham gia phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2016 với chủ đề “xây dựng văn hóa giao thông, siết chặt kỷ cương người thi hành công vụ, tính mạng con người là trên hết” các cấp hội đã triển khai tích cực tổ chức tuyên truyền về các quy định “3 không”, “3 có”, “3 giảm” và tham gia vận động giải phóng lòng lề đường được 1753 cuộc cho 77234 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân, phối hợp tuần tra canh gác, tham gia điều tiết giao thông trong các ngày lễ, các trọng điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tháng 4/2016, Hội CCB Thành phố đã giúpTrung ương Hội CCB Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia, tổ chức tốt Hội nghị sơ kết – giao lưu – tuyên dương các điển hình tập thể, cá nhân CCB thực hiện tốt công tác phối hợp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn năm 2013 – 2015 các tỉnh khu vực phía Nam. Hội CCB Thành phố đã có 2 tập thể (Hội CCB Thành phố và Hội CCB xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) và 01 cá nhân (đồng chí Nguyễn Văn Ký), hội viên Hội CCB phường 27, quận Bình Thạnh, điển hình được tuyên dương tại hội nghị. Toàn thành hội đã tổ chức hội nghi tổng kết đánh giá công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông năm 2016 đã tuyên dương 24 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông năm 2016.  

 

- Toàn hội đã tổ chức triển khai tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016 tổ chức tuyên truyền trên 3 đối tượng người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng; tập trrung tuyên truyền cho người tiêu dùng nâng cao nhận thức về cuộc vận động là phát huy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tự lực, tự cường,  xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt trong cộng đồng dân cư. Vận động người sản xuất nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa chất lượng cao để tiêu dùng và cạnh tranh hội nhập, người kinh doanh lành mạnh. Trong năm các cấp hội đãtổ chức tuyên truyền được 5368 cuộc cho 277.938 lượt cán bộ hội viên và nhân dân, thông qua tuyên truyền miệng hàng tháng, qua các buổi sinh hoạt  định kỳ của các cấp hội và sinh hoạt tổ dân phố, khu phố trên khắp các địa bàn dân cư, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, ngày 29 tháng 11 năm 2016 Thành hội đã tổ chức hội nghi tổng kết cuộc vận động năm, đã tuyên dương khen thưởng 25 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các quận huyện và khối “487”. 

- Các cấp hội đã phối hợp với Công an thực hiện tốt nội dung ký kết thực hiện phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an tinh tổ quốc” phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong năm phối hợp tổ chức kiểm tra 8 đầu mối đơn vị gồm: 4 quận huyện và 4 cơ sở cấp phường xã về thực hiện nội dung phong trào, qua kiểm tra các cấp ủy, chính quyền  đã đánh giá cao vai trò, uy tín của CCB trong quá trình phối hợp và phát huy đội “cán sự tình nguyện” đặc biệt đội do CCB làm tổ trưởng trong giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, về hòa giải cộng đồng, phối hợp quản lý cai nghiện đối tượng hồi gia, cung cấp tin cho công an, phát hiện xử lý tội phạm ẩn náu, tạo được niềm tin trong nhân dân.

          - Tích cực tham gia tuyên truyền thực hiện các phong trào dân vận khéo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, văn minh đô thị, tiết kiệm điện do Thành phố phát động đã đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện các phong trào do Trung ương, địa phương phát động trên toàn thành phố.

Mục tiêu 4:Tích cực, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp;

          Các cấp hội đã tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã được ký kết ở các cấp, nhất là chương trình đã được ký kết với Đoàn Thanh niên, về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012 – 2017.

          - 100% các tổ chức Hội CCB và Đoàn Thanh niên cùng cấp, đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình “Năm thanh niên tình nguyện” đạt kết quả tốt. Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá “Vì thế hệ mai sau”; Thi đua xây dựng chi hội, chi đoàn vững mạnh, xuất sắc, gắn kết thực hiện phong trào 3 chi: “Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, phát huy vai trò nòng cốt của chi hội CCB và tinh thần xung kích của chi đoàn thanh niên”, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chương trình đã được 100% các chi hội và chi đoàn cơ sở phối hợp thực hiện.

          - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đặc biệt, kỷ niệm 40 năm Sài Gòn – Gia Định được vịnh dự mang tên Bác Hồ - Thành phố Hồ Chí Minh, các Hội CCB cơ sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền giáo dục cho thanh, thiếu niên về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đến kể chuyện chiến đấu, cho các trường đại học, cao đẳng và các trường học cấp 1, 2, 3; nói chuyện với đoàn viên, thanh niên ở các cơ quan, doanh nghiệp ...

         - Hội CCB các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với Cơ quan Quân sự, Đoàn Thanh niên tuyên truyền động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hăng hái lên đường nhập ngũ, nhất là đối với con em CCB, các Hội CCB cơ sở đã tổ chức “Ngày hội tòng quân” năm 2016.

        - Thành hội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên vận động, tập hợp thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vào sinh hoạt trong các Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CQN). Các cấp Hội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận 66 của Ban Bí thư, Thông tư liên tịch giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam về “Hướng dẫn vận động tập hợp CQN tham gia Câu lạc bộ, Ban liên lạc CQN cơ sở” ... đến nay đã có 1.092 Câu lạc bộ CQN, với  trên 51.000 thành viên, trong đó, có 233 Câu lạc bộ CQN tổ chức ở phường, xã, thị trấn; 857 Câu lạc bộ tổ chức ở thôn, ấp, khu phố, tổ dân phố; 02 Câu lạc bộ tổ chức ở đơn vị “487” và thường xuyên có gần 70% thành viên CQN tham gia sinh hoạt ở các CLB.

- Toàn Thành hội đã có 216 Ban liên lạc truyền thống (LLTT) với trên 68.000 thành viên, các Ban LLTT được sự hỗ trợ của Hội CCB các cấp, đã duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt thường kỳ và tổ chức các hoạt động nghĩa tình mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

         Mục tiêu 5: Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các cấp Hội;

 

  Hội CCB các cấp đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thành Hội, Tích cực, chủ động xây dựng chương trình, nội dung và kế hoạch hoạt động năm 2016; Tiếp tục tổ chức, quán triệt Nghị quyết 04, ngày 11.2.2014, Hướng dẫn số 40/HD-CCB của Trung ương Hội về công tác quy hoạch, xây dựng BCH các cấp Hội.

- Các cấp Hội đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt Hội, nhất là Hội cơ sở và chi hộ tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên đạt từ 75% trở lên, các tổ chức Hội không ngừng cải tiến phương thức sinh hoạt, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, nên chất lượng sinh hoạt đạt tốt. Hội CCB khối “487”, đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt dã ngoại, về nguồn, ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng đã tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

                                                - Về tổ chức Hội: Toàn Thành hội đã xây dựng 2.504 chi hội (tăng 10 chi hội so với 2015).

  - Công tác phát triển hội viên được Hội CCB các cấp quan tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Năm 2016 toàn Thành hội đã kết nạp mới được 2243 hội viên, hội viên chuyển đến 834 tổng số tăng trong năm 3086. Trong năm số hội viên từ trần, xóa tên, chuyển đi 2032 hiện còn 68332 tăng hơn năm 2015 là 498 đ/c. Các cấp Hội làm tốt công tác phát triển hội viên mới, như Hội CCB quận Tân Bình: 256 hội viên; Hội CCB quận 12: 200 hội viên; Hội CCB quận Bình Thạnh: 166 hội viên; Hội CCB quận Gò Vấp: 159 hội viên; Hội CCB huyện Củ Chi: 135 hội viên, Hội CCB quận Phú Nhuận: 113 hội viên: Hội CCB quận Bình Tân: 109 hội viên; Hội CCB quận Thủ Đức: 104 hội viên; Hội CCB quận Tân Phú: 102 hội viên ... Hiện nay Hội viên là đảng viên: 30.994 (chiếm tỉ lệ 45,67%).

 - Thực hiện chuyên đề năm 2016, Thành hội đã xây dựng tuyên truyền hình ảnh CCB qua các video clip, các mẫu chuyện kể ở các “Câu lạc bộ ông – bà – cháu” về những “Việc tử tế” ... đã tạo không khí vui vẻ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

            - Về công tác khen thưởng trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại các địa phương. Thường trực đã  đề nghị TW Hội tặng  cờ cho Hội CCB Thành phố, đơn vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong cụm thi đua 10 gồm 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ; đề nghị UBND TP tặng cờ cho Hội CCB TP đơn vị đạt xuất sắc tiêu biểu trong khối thi đua 18 gồm các đơn vị thuộc  đoàn thể chính trị - xã hội; TW hội CCB VN đã tặng 5 cờ cho 5 đơn vị đạt xuất sắc tiêu biểu gồm Quận hội Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Chánh, quận 12, Khối Dân – Chính – Đảng; tặng Bằng khen cho 5 đơn vị trong 5 cụm đạt đơn vị xuất săc gồm quận hội Bình Tân, Bình Thạnh, quận 11, Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Củ Chi. Trong năm 2016  UBND TP và các ngành chức năng  thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen về: dân vận khéo, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông,  môi trường, tiết kiệm điện, các doanh nhân  tiêu biểu về sản suất kinh doanh giỏi về thực hiện chỉ thị 03, quy định 217-QĐ/TW. Hội CCB thành phố tặng cờ cho 30 tổ chức hội cơ sở thuộc các quận huyện và khối “487”; Năm 2016 tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 64 đ/c thuộc các cơ sở hội, 74 bằng khen cho tập thể và 134 cá nhân trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016; Tặng bằng khen cho 49 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tại các địa phương các cấp hội được các cấp ủy chính quyền tặng nhiều bằng giấy khen về tham gia hoạt động phong trào, các cuộc vận động và công tác xây đựng Đảng, chính quyền, đoàn thể qua đó khẳng định kết quả chỉ đạo và tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2016 có tác dụng và hiệu quả thiết thực.   

                                                Đánh giá chung:                                                                                                                         

Về mặt mạnh:

          - Phong trào thi đua năm 2016được các Cụm thi đua triển khai chặt chẽ, toàn diện, thực hiện đồng bộ có chiều sâu, đã bám sát 5 mục tiêu thi đua do TW Hội phát động và 4 chương trình đột phá của Phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các nội dung chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Ban chấp hành các cấp đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhất là công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; Tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố, địa phương phát động, chăm lo xóa đói, giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh. Nhiều cấp hội đã có những biện pháp hay, nội dung hoạt động thi đua phong phú, sát thực…được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, góp phần tích cựcđẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, An ninh - Quốc phòng ở địa phương. Hội CCB khối “487” đã chủ động, tích cực và có nhiều biện pháp sáng tạo đẩy mạnh các hoạt động thi đua, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

         - Hội CCB TP cũng như các cấp hội, đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là với MTTQ, Quân sự, Công an, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ…thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình hành động, các chỉ tiêu, mục tiêu của phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

         2. Về hạn chế:

          - Công tác kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng và giải quyết tư tưởng có mặt còn hạn chế. Cá biệt, Hội còn có hội viên tham gia tụ tập nơi đông người, tham gia khiếu kiện phải xử lý kỷ luật.

- Thực hiện chế độ, thời gian báo cáo và chất lượng báo cáo một số cấp hội còn nhiều hạn chế; Cụm trưởng nắm tình hình hoạt động của các thành viên trong cụm chưa thường  xuyên, việc kiểm tra chéo có Cụm trong năm chưa thực hiện được.

   - Báo cáo đánh giá của các thành viên trong Cụm, 6 tháng còn sơ sài, cuối năm nhiều nội dung chưa thống nhất về mẫu biểu, số liệu thiếu chọn lọc theo tiêu chí chấm điểm đặt ra, còn tràn lan, có nội dung thiếu tính thuyết phục, còn biểu hiện chạy theo thành tích, thiếu thực chất nên việc đánh giá kết quả thực chất của các tổ chức hội còn khó khăn. Về chấm điểm của các tổ chức Hội tuy đã bám quy chế nhưng một số đơn vị cộng điểm thưởng vượt quá 10%  không đúng  quy chế bảng điểm đã ban hành  nên khó cho việc đánh giá công bằng các đơn vị

 

  -Trong quá trình tổ chức phong trào thi đua, một số cấp Hội chưa bám sát các nội dung hướng dẫn của Thành hội, quá trình thực hiện các mục tiêu còn dàn trải, có nội dung hoạt động còn mang tính hình thức.

 

Phần thứ hai

Phương hướng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua

“Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban chấp hành Hội CCB thành phố và thực hiện các hướng dẫn, định hướng công tác thi đua  năm 2017 của TW hội, quán triệt đặc điểm tình hình năm 2017 là năm toàn đảng, toàn quân, toàn dân tận tâm, tận lực triển khai nghị quyết đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội X thành phố. Là năm tiến hành đại hội CCB các cấp tiến tới đại hội CCB VN lần thứ VI trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước thời cơ, thuận lợi đan xen. Trên cơ sở nghị quyết của đại hội XII và Đại Hội X Thành phố, nghị quyết TW 4 khóa XI và TW4 khóa XII và cụ thể nghị quyết của BCH Hội CCB lần thứ X (khóa V) về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2016 và trọng tâm phương hướng năm 2017 công tác thi đua năm 2017 tập trung trọng tâm vào các nội dung chính sau:

       I. Về chỉ tiêu chủ yếu.

       1. Phấn đấu 100% cán bộ là CCB, 90% trở lên hội viên được học tập quán triệt các Nghị quyết của đảng, 95% trở lên cán bộ hội cơ sở được tập huấn bồi dưỡng theo phân cấp.

      2. giảm 1- 1,2 % trở lên hộ hội viên nghèo, phấn đấu có từ 55% trở lên hội viên khá và giàu, xóa 100% nhà dột nát, (chỉ tiêu TW Hội 50%)  nhà tạm, duy trì nợ quá hạn dưới 1% (chỉ tiêu TW Hội 0,5%)

      3. Phấn đấu 90% trở lên đối tượng đủ điều kiện được kết nạp vào hội (chỉ tiêu TW Hội 85%) 90%trở lên hội cơ sở TSVM; 90% trở lên hội viên gương mẫu.

      4. Phấn đấu tập hợp 70% trở lên CQN (có mặt tại địa phương) vào sinh hoạt CLB QN, Ban LLTT.

      5. Phấn đấu 100% cán bộ hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị hoàn thành các chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ V đã dề ra.

        II. Nội dung trọng tâm.

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên cơ sở thực hiện 5 mục tiêu của phong trào và 4 chương trình đại hội lần thứ V hội CCB Thành phố phát động gắn với các phong trào hành động cách mạng nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào “xây dựng nông thôn mới”; An toàn giao thông, Người việt nam ưu tiên dùng hàng việt Nam; Môi trường văn minh đô thị.

2. Chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng CCB, Tham mưu nhạy bén công tác tư tưởng, kịp thời định hướng nhất là các vấn đề, lĩnh vực dễ phát sinh các điểm nóng. Đẩy mạnh chống “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo sự đồng thuận giữ gìn trận địa tư tưởng trong các cấp hội.

3. Nắm vững nhiệm vụ trong tâm của Hội năm 2017 là tiến hành đại hội CCB các cấp tiến tới đại hội CCB VN lần thứ VI tập trung xây dựng văn kiện tổ chức thành công đại hội và làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong , sau đại hội.

4. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nghị quyết TW 4 Khóa XI và nghị quyết TW4 Khóa XII về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng thành việc làm thường xuyên gắn với phong trào “CCB gương mẫu” và các cuộc vận động  hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội TSVM.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể cùng cấp tổ chức cho cán bộ hội viên nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng dẫn kế hoạch của thành phố và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên đưa chủ trương chính sách pháp luật vào cuộc sống.

6. Tiếp tục thực hiện quyết định 217-QĐ/TW của BCT về quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện quyết định 18-QĐ/TW của BCT về tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo kế hoạch của các cấp ủy Đảng phê duyệt.

 7. Tăng cường thông tin thời sự, tuyên truyền miệng hàng tháng về tình hình thế giới, khu vực, trong nước. Đặc biệt tình hình Biển đảo, các quan điểm xử lý của Đảng và nhà nước ta, chính sách đối ngoại, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, chủ trương chính sách của Đảng, kinh tế, xã hội nhằm xây dựng, củng cố niềm tin định hướng tư tưởng đấu tranh với các quan điểm sai trái bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên đây là các trọng tâm đánh giá kết quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu năm 2016 và phương hướng 2017 của Hội CCB Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 01 năm 2017

 

  Nơi nhận:

- TW Hội CCB VN (Để BC);

 - Ban thi đua kt thành phố;                                        

- TTThành hội, các ban;

- HCCB các quận, huyện khối “487”;

- Lưu: VT, BTG.

 

 

TM. THƯỜNG TRƯC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chương

 

 

 
Designed by TLO