Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra MA KÉT TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

MA KÉT TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 15:06

I.    Sân khấu: (nhìn từ dưới lên)

 

 Nơi nào Đại hội toàn thể thì bỏ hai chữ “ĐẠI BIỂU”.

II. Khẩu hiệu (nền đỏ chữ vàng hoặc nền đỏ chữ trắng)

1.     Hai bên trong Hội trường

·      Bên trái:

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới (35 chữ)

 

·        Bên phải là tư tưởng chỉ đạo Đại hội:

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội, sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (35 chữ)

 

2.     Bên ngoài Hội trường

Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Đại hội lần thứ … Hội Cựu chiến binh ….

 
Designed by TLO