Trang chủ Tuyên Giáo Tổng kết Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”năm 2016. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tổng kết Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”năm 2016. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Thứ năm, 22 Tháng 12 2016 08:23

I. Đặc điểm tình hình.

Bước sang năm 2016 tình hình kinh tế trong nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có bước phát triển khá, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được mở rộng, hàng hóa do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất khá phong phú, nhiều mặt hàng đã thu hút được người tiêu dùng và nâng cao khả năng cạnh tranh với hàng ngoại.

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy tặng Bằng khen cho càc tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động

Tuy nhiên hàng gian, giả, nhái nhãn mác, hàng bẩn mất an toàn thực phẩm còn tồn tại nhiều ngay trong quy trình sản xuất gây hoang mang và hoài nghi trong quá trình tiêu dùng (nhất là hàng  thực phẩm rau, củ, quả, hóa chất phụ gia) khó kiểm soát gây tác động xấu trong quá trình vận động tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thấy rõ đặc điểm tình hình trên được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, BCĐ cuộc vận động Thành phố và hướng dẫn chỉ đạo thực hiện của  Thường trực Thành hội, các cấp hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đã thu được kết quả tốt. Qua báo cáo  từ cơ sở  Thường trực Thành hội tổng kết đánh giá kết quả đạt được trên một số trọng tâm chính sau:

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Căn cứ vào Hướngdẫn Số: 27/HD-CCB ngày 15 tháng 01 năm 2016 Thường trực Thành hội đã triển khai đến các các cấp hội, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung biện pháp thực hiện trong năm.

1. Mục tiêu.

 Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện cuộc vận động trong cán bộ, hội viên và nhân dân nhằm thay đổi nhận thức trong mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng cao ngày càng nhiều hơn, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng việt trong các cộng đồng dân cư, đưa người tiêu dùng, người sản xuất, người kinh doanh trở về với truyền thống văn hóa dân tộc, tự hào dân tộc, tính tự lực, tự cường dân tộc, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Việt trong thời kỳ hội nhập. Trên cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện thông báo số 264 ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 13-CT/TU ngày 01/9/2009 của ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo, rút kinh nghiệm của BCĐ cuộc vận động Trung ương và Thành phố đến các cơ sở hội, hội viên và nhân dân để mọi người nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, Chính phủ  hưởng ứng thực hiện.

 2. Một số chỉ tiêu cụ thểđãthực hiện năm 2016.

-100% các cấp từ Thành hội đến các cơ sở Hội có kế hoạch năm được cụ thể hóa hàng quý và 6 tháng  triển khai tới cơ sở phổ biến đến các hội viên. 100% các gia đình cán bộ hội viên CCB hưởng ứng  gương mẫu thực hiện cuộc vận động.100%các đầu mối có sử dụng ngân sách nhà nước cấp khi có nhu cầu mua sắm dùng hàng Việt Nam hoặc lắp ráp tại Việt Nam, trừ những mặt hàng yêu cầu kỹ thuật cao, sử dụng lâu năm. 100% các cấp hội đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt định kỳ để nhắc nhở cán bộ, hội viên thực hiện và trách nhiệm về vận động gia đình, người thân thực hiện, coi đây là một trong những nội dung sinh hoạt hội, một chỉ tiêu của phong tràothi đua  “Cựu CCB gương mẫu”.

 3. Nội dung trọng tâm tuyên truyền vận động trong năm.

Tuyên truyền vận động trong hội viên và nhân dântạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về nhận thức ý nghĩa của cuộc vận động, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt của người Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm. Nội dung tuyên truyền vận động mang tính toàn diện theo đề cương hướng dẫn của BCĐ TW đã gửi các cấp Hội, bao gồm: “Tuyên truyền, vận động người sản xuất nâng cao chất lượng hàng hóa đưa ra thị trường; Ngườikinh doanh tích cực kinh doanh hàng Việt chất lượng; Người tiêu dùng lựa chọn mua sắm với tinh thần ưu tiên dùng hàng Việt”; phát huy lòng yêu nước tính tự lực, tự cường, quá trình vận động gắn với phát huy vai trò nhân dân tích cực giám sát ngay từ khâu sản xuất, chế biến, phát hiện hàng gian, hàng giả đồng thời cảnh báo cho người tiêu dùng chú ý và phát hiện khi mua sắm. Tiếp tục gắn tuyên truyền cuộc vận động với việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kìm chế lạm phát,thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các tổ chức hội và vận động nhân dân cùng thực hiện, vận động gia đình CCB cho thuê nhà trọ không tăng giá và điện nước đối với học sinh, sinh viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

4. Hình thức tuyên truyền vận động.

Trước hết tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, hội viên thực hiện và vận động nhân dân trên địa bàn dân cư thông qua các buổi sinh hoạt hội, tổ dân phố, khu phố. Gắn tuyên truyền cuộc vận động với công tác tuyên truyền miệng về thời sự chính sách, kinh tế - xã hội theo kế hoạch hàng thángvới phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaở khu dân cư”; Cuộc vận động “Học tập,làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào “xây dựng nông thôn mới”;thông qua phối hợp tổ chức hội chợ, các điểm bán hàng bình ổn giá, cổ động tờ rơi khẩu hiệu, gặp gỡ người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng, chú trọng tập trung cao điểm vào dịp Lễ, tết, ngày truyền thống.

 III. Kết quả thực hiên công tác tuyên truyền cuộc vận động năm 2016.

1. 100%  các tổ chức hộiđãxây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung  thực hiện cấp mình, phổ biến hướng dẫn đến các cán bộ, hội viên; 100% các đơn vị được nhà nước cấp ngân sách khi sử dụng kinh phí đều chấp hành nghiêm quy địnhmua sắm vật tư công  và văn phòng phẩm dùng hàng Việt Nam sản xuất, hoặc lắp giáp tại Việt Nam.100% các đơn vị đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt định kỳ,nhắc nhở nhau thực hiện và vận động người thân, gia đình, nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng thực hiện cuộc vận động  coi đây là 1 nội dung trong sinh hoạt của các cấp hội thành nề nếp trong nhiều năm qua.                                                                                                                                               

2. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đã làm tích cực, thường xuyên có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, trong  năm toàn hội tổ chức được  1850  cuộc với 78.268 lượt cán bộ, hội viên tham dự trong các buổi sinh hoạt, trong các đợt tuyên truyền do các cấp hội tổ chức, trong đó hội CCB quận Tân Bình tổ chức 12 cuộc với 8290 lượt người tham gia; Bình Thạnh 137 cuộc với 7545 lượt người; Quận 7có 232 cuộc cho 6696 lượt người; Quận 3có 378 cuộc cho 5392 lượt người dự nghe hưởng ứng. Vận động  nhân dân 4518 cuộc với 209.669 lượt người trong đó Hội CCB Quận 7 tổ chức tuyên truyền 422 cuộc cho60.617 lượt người dân, Quận 3 tổ chức  561 cho 51.360 lượt người dân; Tân Bình 234 cuộc cho 28.080; Quận 12 tổ chức 160 cuộc cho 10.085 lượt người dân dự nghe hưởng ứng thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, khu phố, ấp, phường, xã, lồng ghép với tuyên truyền các phong trào, các cuộc vận động  tại địa phương, gắn với công tác tuyên truyền miệng hàng tháng về đường lối  chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, địa bàn Thành phố HCM và các địa phương trong thành phố  nói riêng.                                                                                

3. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức tiếp cận kết nối các doanh nghiệp CCB, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, động viên khuyến khích mở rộng sản xuất nâng cao chất lượng, giúp đỡ quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, giới thiệu thị trường, đưa người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp quyết tâm mở rộng sản xuất,nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong năm có 11 quận, huyện hội đã kết nối 114  doanh nghiệp, gặp gỡ 8782  Cán bộ, người trực tiếp sản xuất. Trong đó Hội CCB quận 2 kết nối 8 doanh nghiệp 22 cán bộ và16 doanh nghiệp của CCB trên địa bàn cùng  28 cán bộ;  Quận 3 tiếp cận 14 doanh nghiệp 143 cán bộ công nhân sản xuất; Quận 6 kết nối 14 doanh nghiệp 113 các bộ công nhân và 18 doanh CCB  37 cán bộ, người trực tiếp sản xuất, quảng bá 270 băng rôn, khẩu hiệu,47.038 tờ rơi, 9 hình ảnh, 300 bài dự thi tuyên truyền sản phẩm hàng hóa Việt nam sản xuất để cổ động tuyên truyền sản phẩm đến người tiêu dùng.

4. Vận động người kinh doanh (các tiểu thương) tích cực tham gia kinh doanh hàng việt quảng bá tuyên truyền các sản phẩm việt đưa hàng Việt vào các  siêu thị, các chợ, vùng nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ người tiêu dùng, vận động tiểu thương đăng ký không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả, nhái nhãn mác. Trong năm  có 10 quận, huyện thực hiện vận động các tiểu thương trên địa bàn tham gia kinh doanh hàng Việt được 238 lần với 9553 tiểu thương trong đó Hội CCB Quận 2 được 78 lần với 452 tiểu thương; quận 3 được 28 lần 280 tiểu thương; quận 4 được 15 lần với 15 tiểu thương; Quận 7 được 5 lần 30 tiểu thương; Quận 9 được 7 lần 30 tiểu thương; Quận 10 được 45 lần 125 tiểu thương; Quận 12 được 1345 tiểu thương (trong đó có 825 tiểu thương là CCB); Quận Tân Phú 961 tiểu thương,  đặc biệt Bình Thạnh 53 lần 3243 tiểu thương; Bình Tân 3000 =100% số tiểu thương trên địa bàn. Đồng thời phối hợp tổ chức 53 lần hội chợcó 3010 người tham gia mua sắm phối hợp tổ chức 101 đợt các điểm bán hàng bình ổn gia phục vụ người tiêu dùng.

5. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra thị trường, các chợ được 103 lần với 533 lượt cán bộ hội viên tham gia, cung cấp 14 tin  phát hiện hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng giúp cơ quan chức năng sử lý làm lành mạnh thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và người sản xuất chân chính.

6. Thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ thực hiện phong trào tiết kiệm điện tuyên truyền vận động được 3647 cuộc với 77.352 lượt người hưởng ứng thực hiện trong đó quận hội Bình Tân vận động 264 cuộc với 11.422 lượt người tham gia; Quận 3 được 420 cuộc 8000 lượt người tham gia, các cấp hội đã vận động các gia đình CCB và Nhân dân có các phòng trọ cho thuê không tăng giá đối với học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng số 13.253 phòng cho 39.184 người thuê bảo đảm ổn định và chăm lo chu đáo an toàn.

7. Xây dựng các mô hình vận động tuyên truyền.

Trong năm qua trên cơ sở các mô hình hoạt động có hiệu quả của các năm trước năm 2016 các cấp hội tiếp tục thực hiện và xây dựng các mô hinh mô hình như: Mô hình Tự hào hàng Việt của Hội CCB quận 6; Mô hình 1+2; Mô hình  thi viết  bài và tổ chức hội thi tìm hiểu về hàng Việt Nam chất lượng cao để tuyên truyền, quảng bá của quận Tân Bình; Mô hình lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị của Hội CCB Tân Bình đã thực hiện 375 lần với 14.000 được nghe; Phú Nhuận 161 lần 8.800 lượt người nghe; Quận 2 được 10 lần có 13.45 lượt người nghe; Mô hình “Tọa đàm - Hội chợ - Bình ổn” của Hội CCB Quận 9; Mô hình “cổ động tuyên truyền loa qua hệ thống truyền thanh nội bộ phường, khu phố”của Hội CCB quận 7; Cửa hàng tiện ích -gian hàng bình ổn của Hội CCB Nhà Bè; Mô hình trồng rau sạch của Hội CCB quận 4; Bình Tân; Mô hình nhà trọ văn hóa thân thiện, an toàn của Hội CCB Bình Tân; Mô hình tủ sách pháp luật khu nhà trọ của Hội CCB quận 12 thực hiện nghị quyết 11 gắn với cuộc vận động.

Các mô hình trên đã góp phần tích cực hiệu quả trong quá trình thực hiện cuộc vận động trong năm qua.

8. Xây dựng các điển hình tiên tiến, các cấp hội đã  thông qua hoạt động thực tiễn tại các cơ sở hội để bồi dưỡng nhân rộng luôn lấy các chỉ tiêu của Cuộc vận động gắn với mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” để xem xét lựa chọn.

Năm 2016 qua tổng kết báo cáo từ cấp cơ sở đã lựa chọn được 28 tập thể và 24 cá nhân đề nghị Thành hội tuyên dương khen thưởng thành tích về Cuộc vận động.

IV. Đánh giáchung.

1. Mặt mạnh.

-Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đi vào nề nếp, có chiều hướng tích cực và hiệu quả, hình thức, biện pháp vận động tuyên truyền trong các cấp hội thông qua sinh hoạt định kỳ trong các cấp hội, thông qua mô hình hoạt động từ cơ sở trong năm qua cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của các cấp  hội và hội viên nên có tác dụng thiết thực.

- Công tác tuyên truyền miệng hàng tháng về thời sự chính sách và các hội nghị có lồng ghép nội dung cuộc vận động đã có tác dụng tích cực đạt hiêu quả, tránh được sự nhàm chán đơn điệu, cầu toàn về công tác tổ chức và thời gian. Việcgiới thiệu quảng bá hàng hóa qua tờ rơi, khẩu hiệu và qua thực tế người tiêu dùng  khi mua sắm giới thiệu trong cộng đồng có tính lan tỏa thuyết phục. Các nội dung kế hoạch xác địnhtrong năm qua đã tiến hành đồng bộ và phối hợp có hiệu quả, đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung theo tiến trình; đặc biệt là các hoạt động trong dịp  lễ, tết, các ngày truyền thống. Tiêu biểu như: Hội CCB Tân Bình; Quận 6; Quận 3, Bình Thạnh; Quận 2; Quận 7; Phú Nhuận; Quận 12;Quận Bình Tân;Củ Chi  năm qua đã có nhiều nội dung hoạt động tích cực hiệu quả.

- Nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân có chuyển biến tích cực từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng trong các gia đình hội viên và cộng đồng dân cư. Tâm lý tư tưởng “sính ngoại” từng bước nhường chỗ cho nhận thức về hàng Việt tự sản xuất tự hào hàng việt. Cuộc vận động đã giúp cho không ít người việt vốn có truyền thống yêu nước trở về với giá trị truyền thống dân tộc qua khảo sát của 8 đơn vị có báo cáo tỷ lệ sử dụng hàng việt trong cán bộ hội viên đạt bình quân khoảng 80 đến 85 % ,đối với cộng đồng nói chung khoảng 75- 80% khi có nhu cầu mua sắm tập trung nhóm lương thực, thực phẩm,rau quả và may mặc,xây dựng.

2. Mặt hạn chế.

- Công tác vận động tuyên truyền một số cấp hội  vẫn mang tính phong trào chung chung, chưa có các giải pháp để kiểm định hiệu quả của tuyên truyền, chưa đánh giá sát được đối tượng nào trong xã hội thực chất gương mẫu thực hiện nhất là vai trò đảng viên, cán bộ, các gia đình khá giả có mẫu mực hay không chưa được khảo sát đánh giá cụ thể.

- Việc thực hiện tham gia kiểm tra thị trường vẫn là khâu hạn chế, do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân về tâm lý ngại va chạm. Chưa phối hợp vận động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phát hiện khi mua sắm phải hàng gian, hàng giả để cảnh báo nên hiệu quả của việc kiểm tra giám sát còn hạn chế.

- Công tác đôn đốc thực hiện theo nội dung kế hoạch một số cấp hội còn lơ là, thụ động, thiếu thường xuyên nên hiệu quả một số nội dung đề ra còn hạn chế, trong báo cáo nội  dung sơ sài, qua loa phản ảnh không đầy đủ thực chất hoạt động.

3. Nguyên nhân.

- Trách nhiệm của một số cấp Hộichưa quan tâm đầy đủ, công tác kiểm tra còn hạn chế, nhất là các đồng chí được phân công chuyên trách theo dõi chỉ đạo ở quận, huyện và cơ sở.

- Công tác kiểm tra thị trường còn hô hào chung chung chưa có các giải pháp chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và sự giám sát phát hiện của nhân dân nên hiệu quả còn hạn chế dẫn đến các việc làm sai trái còn chỗ đứng để trục lợi.

- Về chất lượng hàng việt còn hạn chế, giá cả còn cao, hàng gian, giả, kém chất lượng còn nhiều, khó kiểm soát đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn khi mua sắm.

V. Phương hướng năm 2017. 

1. Tiếp tục quán triệtcho cán bộ hội viên CCB  và các tầng lớp nhân dân 4 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cuộc vận động theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 264-TB/TW; Kết luận số 02-/KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội; Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ; Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động cả về bề rộng và chiều sâu thành nề nếp.

2. Tập trung xây dựng văn hóa tiêu dùng, văn hóa trong sản xuất, kinh doanh, tạo nét đẹp văn hóa trong đời sống các tầng lớp nhân dân về tiêu dùng hàng việt, đưa tư tưởng một thời “sính ngoại” trở về với giá trị văn hóa truyền thống, lòng tự hào dân tộc. Mọi hoạt động tập trung cho cơ sở,  hướng các hoạt động đến cơ sở, chỉ đạo cơ sở phối hợp với các cơ quan, đoàn thể,khu phố, tổ dân phố vận động nhân dân, trước hết vận động các gia đình cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện, đưa nội dung cuộc vận động vào đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước tại địa phương gắn với bình xét gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phong trào “CCB gương mẫu”.

3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp cận các doanh nghiệp và người sản xuất hàng hóa lưu thông trên địa bàn để nắm chất lượng, động viên khích lệ người sản xuất, cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, giúp đỡ người sản xuất trong việc quảng bá hàng hóa, thương hiệu,  khuyến khích người sản xuất đưa hàng về với người tiêu dùng để khẳng định chất lượng, tăng cường cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Nhất là các mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau, hoa quả phải đảm bảo an toàn thực phẩm tạo địa chỉ niềm tin cho người tiêu dùng.

4. Phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tham gia kiểm tra thị trường, nơi sản xuất và vận động nhân dân giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa kịp thời phát hiện hàng gian, giả, nhái, hàng hóa bẩn báo cáo cơ quan chức năng  xử lý góp phần làm lành mạnh thị trường và an tâm người tiêu dùng.

5. Áp dụng các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, các mô hình đã thực hiện năm 2016; Năm 2017 đi vào nề nếp đảm bảo vững chắc hơn, có chiều sâu, cần nghiên cứu áp dụng các mô hình mới để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện Cuộc vận động.

 
Designed by TLO