Trang chủ Thời trang Bí quyết làm đẹp HỘI CCB QUẬN 1: Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 1: Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW
Thứ ba, 01 Tháng 11 2016 10:50

Ngày 25/10/2016, Hội CCB Quận 1 đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí là ủy viên BCH Hội CCB quận và các phường.

Tại hội nghị quán triệt, đồng chí Hồ Thị Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo nội dung: kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng bộ quận trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời quán triệt những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW. Để thực hiện Chỉ thị này Quận ủy Quận 1 đã đề ra một số nội dung chính sẽ thực hiện trong giai đoạn 2016-2021 là tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGÂN HÀ

 
Designed by TLO