Trang chủ Tuyên Giáo BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động“Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quý III phương hương quý IV năm 2016

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động“Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quý III phương hương quý IV năm 2016
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:18

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “người Viêt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” năm 2016 được triển khai trong quý III qua kết quả báo cáo của các cấp hội. Thường trực tổng hợp kết quả thực hiện cuộc vận động trên một số trọng tâm chính sau:

I.Về xác định chỉ tiêu Quý 3 thực hiện:

         1.Yêu cầu100% các cấp  hội  tiếp tục triển khaikế hoạch năm 2016 cụ thể các nội dung cho quý 3 vàtriển khai tới các cơ sởvà phổ biến đến cán bộ, hội viên không hô hào tuyên truyềnvận động chung chung.

           2.Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 100% các gia đình cán bộ hội viên CCB gương mẫu thực hiện cuộc vận động, và vận động người thânthực hiện coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm  thường xuyên của CCB.

          3.100% các cấp hội có sử dụng ngân sách nhà nước cấp trong quý  khi có nhu cầu mua sắm lựa chọn hàng Việt Nam sản xuất,hàng lắp ráp tại Việt Nam, trừ những mặt hàng yêu cầu kỹ thuật cao, sử dụng lâu năm.

            4. 100% các cấp Hội đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt định kỳ để nhắc nhở cán bộ, hội viên thực hiện và trách nhiệm về vận động gia đình người thân thực hiện coi đây một chỉ tiêu phong tràothi đua  “Cựu CCB gương mẫu”xét thành tích  năm 2016.

            II. Về nội dung trong quý tập trung:.

Tiếp tục thực hiện nội dung trong đề cương của Ban Chỉ Đạo Cuộc vận động TW căn cứ vào thực tế tập trung tuyên truyềnvận động hội viên, nhân dân, người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng cụ thể là:              

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân hiểu sâu sắc mục đích ý nghĩa của cuộc vận động, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, khẳng định ý thức về lòng yêu nước, về tự lực, tự cường đều là tố chất văn hóa mang tính nền tảng để  đưa đến hành vi văn hóa tiêu dùng và văn hóa sản xuất, kinh doanh.

  2. Làm cho hội viên, nhân dân ( người sản xuất, tiêu dùng, người kinh doanh) phân biệt cho rõ cuộc vận động này không phải để bảo vệ người sản xuất mà khuyến khích mở rộng sản xuất, cũng không phải chủ trương bảo hộ hàng hóa trong nước mà chính là vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước bằng việc làm cụ thể phát huy truyền thống và khích lệ tinh thần vươn lên cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam và tham giacạnh tranh hàng hóa thị trường thế giới trong xu thế hội nhập WTO mà Việt nam là thành viên. Là biện pháp kích cầu tiêu dùng, tái cơ cấu nền kinh tế.

    3.Thực hiện tốt cuộc vận động là thực sự  đánh thức tinh thần yêu nước của người dân qua hành vi tiêu dùng và cả trong hoạt động sản xuất để mọi người quay về với gia trị truyền thống dân tộc, ý nghĩa tự tôn dân tộc.

             4.Cuộc vận động nói “ưu tiên” có nghĩa là khi 2 sản phẩm có chất lượng, giá cả tương đương, ta nên dùng hàng Việt Nam; khi nói đến “ưu tiên” thì cho dù hàng Việt có kém đi một tý chút ta cũng bỏ qua và lựa chọn hàng Việt vỉ sự tôn trọng hàng do người  sản xuất động viên khuyến khích tự lực tự cường.

 5.Chúng ta cũng cũng thấy một thực tế quan niệm hướng ngoại của một thời đã làm cho tâm lý nhân dân thiếu tin vào hàng hóa sản xuất trong nước nên tâm lý thích dùng hàng ngoại, dùng hàng ngoại mới sang.  Qua cuộc vận động này cần tác động mạnh mẽ  đểkéo người Việt  họ trở về với truyền thống văn hóa sản xuât, văn hóa tiêu dùng của dân tộc làm giảm bớt tính hướng ngoại đồng thời không còn quan niệm hàng tốt dành cho xuất khẩu, hàng xấu, hàng loại 2 để lại bán trong nước mà sản xuất hàng chất lượng cao để tiêu dùng và cạnh tranh với hàng ngoại nhập.

6.Tuyên truyền người sản xuất trong đó có cả các tổ chức, cá nhân; Người tiêu dùng là người mua, người  sử dụng hàng hóa cho gia đình, tổ chức, cá nhân,  làm cho người sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với hàng hóa, dịch vụ mình làm ra, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7.Tuyên truyền về trách nhiệm tham gia quản lý thị trường đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vận động hội viên, nhân dân tham gia giám sát, phát hiện tố giác các hành vi vi phạm.

  8.Tuyên truyền  về vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền Đoàn thể trong quá trình lãnh đạo, tổ chức triển khai, phối hợp của các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng.                                                                                  

 9.Tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước và những hành vi sai trái vi phạm pháp luật trong sản xuất, tiêu thụ, lưu hành hàng hóa trái pháp luật góp phần vào cuộc đấu tranh quyết liệt với hàng giả, nhái, hàng bẩn đang là lỗi lo, bức xúc trong xã hội hiện nay chư kiểm soát được.

 

 

III. Hình thức tổ chức thực hiện trong quý:                                                                 

  1.Đối với cán bộ, hội viên ngoài các thông tinđược tuyên truyền trên hệ thống truyền thông các cấp hội vận động tuyên truyền trực tiếp thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt của các cấp Hội định kỳ coi đây là 1 nội dung sinh hoạt để thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện và vận động gia đình, người thân thực hiện.

             2.Đối với nhân dân Hội CCB phối hợp với Mặt trận, đoàn thể,tổ trưởng Tổ dân phố, khu phố đưa nội dung cuộc vận động lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố để tuyên truyền vận động nhân dân.

             3.Gắn nội dung tuyên truyền cuộc vận động với các nội dung  trong kế hoạch công tác tuyên truyền miệng về thời sự,chính sách, kinh tế - xã hộihàng tháng trong quý do các cấp hội tổ chức.

4.Gắn kếtcuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”;Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống van hóa”; Cuộc vận động“Học tập,làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào cả nước chung tay “ xây dựng nông thôn mới” để tuyên truyền vận động.

5.Thông qua phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thểtổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá, cổ động tờ rơi, khẩu hiệu, gặp gỡkết nối người sản xuất với thị trường và người tiêu dùng, vận động người kinh doanh tích cực kinh doanh hàng việt và tuyên truyền hàng Việt chất lượng cao tạo niềm tin cho người tiêu dùng, tập trung cao điểm vào dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn trong quý.

  6.Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra thị trường  nhằm phát hiện hàng gian, giả, nhái đề nghị xử lý vi phạm và vận động nhân dân phát giác trong quá trình mua sắm, đồng thời cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ làm giả, nhái để nhân dân cảnh giác khi mua sắm.

             IV Kết quả đạt được trong các hoạt động tuyên truyền vận động.

1.     Tuyên truyền vận động thông qua sinh hoạt, tuyên truyền miệng hàng tháng.

-         Trong cán bộ hội viên được 438 cuộc cho 19.886 lượt người tham gia.

-         Tuyên truyền trong nhân dân 545 cuộc cho 40.850 lượt người tham gia.

2.Thông qua quảng bá tờ rơi, tờ gấp, băng rôn, tài liệu, cẩm lang, truyền thanh.

-  Quảng bá trên 13000 tờ rơi, tờ gấp cho các doanh nghiệp về chất lượng hàng hóa; thương hiêu các doanh nghiệp sản xuất, điển hình Hội CCB quận 6; Hội CCB quận 11.

- Cấp phát cẩm lang , tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm điện 4250 tài liệu  trong đó Hội CCB quận Bình tân có  2153 tài liệu và cẩm lang đến tận gia đình.

-  Quận Bình tân phối hợp cơ quan chức năng tổ chức loa truyền thanh cơ động 36 lần với mỗi lần hàng giờ đi đến các hẻm, khu dân cư tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận đông.

3. một số quận huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, ban quản lý chợ  tổ chức các hoạt động đẻ tuyên truyền.

 - Tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân trên các địa bàn dân cư vùng nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất đối tượng có thu nhập thấp.điển hình Hội CCB quận 7; Bình tân.

- Tổ chức kết lối các doanh nghiệp với thị trường, động viên cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng hàng hóa, chống sản xuất hàng giả, nhái, hàng kém chất lượng hàng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Động viên, vận động các tiểu thương tích cực kinh doanh hàng Việt chất lượng cao phục vụ nhu cầu nhân dân ,kinh doanh lành mạnh không kinh doanh hàng chất lượng thấp, hàng giả; điển hình hội CCB quận 6 vận động kết nối 3 lần với 55 doanh nghiệp chống hàng gian hàng gỉa; 68 doanh nghiệp cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng hàng hóa; Hội CCB Nhà Bè vận động 225 tiểu thương kinh doanh trên địa bàn kinh doanh lành mạnh, không lưu hành, kinh doanh hàng giả, hàng chất lượng thấp.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra thị trường 78 lần và 59 doanh nghiệp nghiệp và nơi chế biến dịch vụ có  96 lượt CCB tham gia nhằm phát hiện hàng gian, hàng giả, hàng chất lượng thấp. Phát hiện cung cấp 4 tin để  xử lý sai phạm làm lành mạnh thị trường bảo vệ người sản xuất chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

4. Thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ về tiết kiệm chống nạm phát ổn định kinh tế vĩ mô.

            - Các cấp hội đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức vận động hội viên và nhân dân thực hiện phong trào tiết kiệm Điện được 1122 cuộc với 32 .853 lượt người tham gia hưởng ứng một số cấp hội tổ chức cho CCB và nhân dân  đăng ký thực hiện.

- Vận động các gia đình hội viên có 10366 phòng trọ cho 23378 người thuê không tăng giá, chủ yếu là công nhân và học sinh, sinh viên.

Đánh gia chung:

*Điểm mạnh.

            -Nhìn chung các cấp hội đã bám sát các chỉ tiêu, nội dung, hình thức phương pháp tiến hành được xác định năm 2016 cụ thể vào quá trình thực hiện cuộc vận động trong quý tiến hành đồng bộ nhiều nội dung có hiệu quả thiết thực, nhận thức về cuộc vận động trong hội viên và nhân dân được nâng lên, từng bước hình thành thói quen, nét dẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng của người dân. Đã từng bước hạn chế được tư tưởng “sính” ngoại trong các tầng lớp nhân dân, thực chất hàng hóa có đa dạng hơn, mẫu mã đẹp hơn thị trường hàng Việt đã đa dạng phong phú, thu hút được người tiêu dùng trong nước .

            -Nhiều cấp hội công tác chỉ đạo đã cụ thể hơn, thường xuyên hơn, tích cực hơn, các nội dung tuyên truyền và việc làm là thiết thực bám sát nhu cầu, đối tượng người tiêu, người sản xuất người kinh doanh để có các nội dung hình thức vận động phù hợp không chung chung hình thức điển hình như hội CCB quận 6 ; Bình Tân, Quận 7; Quận 12; Nhà Bè…

 

 *Mặt hạn chế:

 - Một số cấp hội chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện theo chỉ tiêu, nội dung và phương pháp tiến hành trong kế hoạch, còn chung chung, hình thức. Báo cáo sơ sài, không  rõ việc làm, cách làm  cụ thể, không có số liệu chứng minh. Thậm trí số ít đơn vị không báo cáo nội dung thực hiện cuộc vận động, thờ ơ thiếu trách nhiệm.

 - Chất lượng hiệu quả tuyên truyền một số nội dung còn hạn chế, mới tập trung chính đối tượng người tiêu dùng. Về hình thức tập chung tuyên truyền miệng trong hội viên và nhân dân qua sinh hoạt là chủ yếu,thiếu đa dạng phong phú. Một số mô hìnhđã xây dựng ở các cơ sở chưa phát huy hiệu quả, tác dụng nhân rộng lan tỏa còn hạn chế.

V.Phương hướng quý IV năm 2016.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu yêu cầu, mục đích nội dung, phương pháp tiến hành theo kế hoạch năm 2016 đã xác định cụ thể trong quý 4 nhằm nâng cao hơn nữ chất lượng cuộc vận động.

 2. Các cấp hội tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 9 tháng vừa qua nghiêm túc với những hạn chế 6 tháng và quý 3 đã chỉ ra, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo khắc phục yếu kém tập trung nâng cao chất lượng đồng đều trong các cấp hội trong quý 4 và cả năm 2016.

3. Chỉ đạo đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động cả 3 đối tượng người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng làm thước đo, đòn bẩy để khuyến khích người sản xuất, người kinh doanh xây dựng văn hóa sản xuất,kinh doanh, văn hóa tiêu dùng hàng Việt.

            3 Chỉ đạo các cấp hội kiểm tra, tự kiểm tra nắm kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cơ sở hội thực chât để tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016 toàn thành Hội và đề ra phương hướng năm 2017.

        Trên đây là một số kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “ người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2016 của Hội CCB Thành phố.

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2016

                                                                    TM THƯỜNG TRỰC

                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

 

                                                                   Trần Thanh Huyền

                                                                 (đã ký)

 
Designed by TLO