Trang chủ Tuyên Giáo BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác ATGT 9 tháng đầu năm2016

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác ATGT 9 tháng đầu năm2016
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:09

        Thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông  2016 số 86 /KH-UBATGT TP thưc hiện chủ đề:Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụcăn cứ chức năng nhiệm vụ của hội qua 9 tháng thực hiện, là thành viên BATGT TP. Thường trực hội CCB Thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên một số trọng tâm chính sau.

        I. Nội dung triển khai và tổ chức  thực hiện 9 tháng qua.

    1 Các cấp hội xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo phối hợp với  các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT ngay từ đầu năm 2016. Gắn với  thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố, địa phương phát động phát động. Là một chỉ tiêu của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được tổng kết đánh giá hàng năm.

              2.Phổ biến quán triệt đến từng cán bộ, hội viên gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cấp hội chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn đơn vị theo sự phân công của cấp ủy, chính quyền và ký kết liên tịch giữa CCB và ban an toàn giao thông thống nhất triển khai.

              3. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ hội viên và nhân dân chấp hành luật giao thộng, tham gia tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, quy định về xử phạt, tuyên truyền thực hiện tốt 3 không, 3 có nhằm thực hiện tốt 3 giảm theo tiêu trí quốc gia đề ra trong năm (số vụ, số người chết, số người bị thương từ 5%- 10% so với năm 2015.

             4.Thực hiệnchủ đề Năm an toàn giao thông 2016 là “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”để tập trung tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà trong tham gia giao thông, chấp hành và ủng hộ, phối hợp chủ trương siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ.

             5.Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phối hợp điều tiết giao thông tại các điểm nút giao thông phức tạp theo yêu cầu phối hợp của cơ quan chức năng,  tham gia vận động giải phóng lòng lề đường, không để buôn bán làm cản trở giao thông,  xây dựng văn hóa giao thông đến từng phường, xã, khu dân cư.

   6. Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi vi phạm luật giao thông  nhằm kiềm chế tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường nông thôn.                                                     

     II. Các hình tức biện pháp chủ yếu.

         1.Trước hết là tuyên truyền trong các hoạt động sinh hoạt hội  để hội viên thực hiện về tuyên truyền nhắc nhở người thân, bạn bè trong gia đình bà con lối xóm thực hiện.

         2.Đối với nhân dân, phối hợp với các cơ quan chức năng đoàn thể thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, tổ dân phố, khu phố.

        3.Thông qua công tác tuyên truyền miệng hàng tháng do chính quyền, các cấp hội tổ chức lồng ghép các nội dung chuyển tải về an toàn giao thông để tuyên truyền.

        4.Phối hợp tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động các phong trào của Trung ương, địa phương phát động đặc biệt phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”,  Phong trào “Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó  coi trọng văn hóa giao thông và phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”.

        III.Kết quả đạt được trong 9 tháng qua.

        1 Công tác tuyên truyền.

     - Các cấp hộiđã tập trung  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông  cho cán bộ, hội viên, nhân dân. Được 1753 cuộc với 45.234 lượt người tham gia dự nghe và hưởng ứng cho đây là việc làm thiết thực  cả xã hội quan tâm vì an toàn là hạnh phúc của mỗi gia đình tập trung vào các nội dung:                                                              

   -Nội dung về các  nguy cơ của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uống rượu, bia.                                                                                                                  

   - Quy định về đội mũ bảo hiểm, trong đó có nội dung về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; An toàn giao thông đối với đò chở khách; quy định mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh khi đi đò                                                                                                                   

   -Tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, các quy định về xử phạt, quy định 3 không 3 có, 3 giảm trong các cấp hội và công đồng.

             - Phối hợp tuyên truyên an toàn giao thông trong trường học, trong dịp tổ chức Hè 2016 vủa qua  nhằm trang bị kiến thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

  2. Công tác phối hợp tham gia tuần tra , điêù tiết giao thông.                                                             

  -Các cấp hội tổ chức phối hợp với an ninh khu vực và tổ dân phố, khu phố phối hợp tuần tra, canh gác 1358 lần vơi 15.482 lươt CCB tham gia nhằm giữ dìn an ninh trật tự, kiểm soát nhắc nhở giữ dìn an toàn giao thông khu vực địa bàn dân cư.

  -  Hội CCB các cấp đã  tham gia hàng trăm lượt với hàng  ngàn lượt Hội viên  phối  hợp cùng các lực lượng cảnh sát giao thông, các cơ quan đoàn thể  khu phố, ban quản lý các chợ  tham gia vận động nhân dân, thành phần buôn bán vi phạm lòng lề đường, giải phóng  hành lang giao thông, đảm bảo thông thoáng, thực hiện văn minh đô thị. Điển hình Hội CCB huyện Bình Chánh huy động 619 lượt CCB tham gia.     

  - Tại các khu vực trọng điểm, các nút giao thông thường xẩy ra ùn tắc nhất là các dịp lễ, tết, thời gian cao điểm thực hiện chủ trương đã ký két liên tịch giữa CCB với BATGT các cấp các cấp hội đã cử hội viên phối hợp với lực lượng CSGT, TNXP tham gia điều tiết 9 tháng vừa qua có 204 lần với 2331 lượt CCB tham gia góp phần bảo đảm trật tự giao thông thành phố điển hình Hội CCB quận Bình Tân  tổ chức136 lần với 1223 lượt hội viên tham gia;  Hội CCB quận 5 tổ chức 17 lần có 310 lượt CCB tham gia Hội CCB  quận 9 tổ chức tham gia 21 lần coa 112 CCB tham gia điều tiết giao thông.

 3.Đánh giá chung:

 1.Điểm mạnh:

 -Các cấp hội đã quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2016 của BATGTQG được cụ thể  trong kế hoạch của BATGT Thành phố . Nhận thức đúng đắn sự cần thiết CCB phải  chung tay làm tốt và gương mãu vấn đề ATGT, đây là nội dung toàn xã hội quan tâm liên quan đến hạnh phúc của mọi nhà, vì vậy đã triển khai nghiêm túc, hoạt động tích cực tìm mọi biện pháp, cách thức để chuyển tải các nội dung về ATGT trong kế hoạch.                                                                                                                             

 - Xác định nội dung, hình thức tổ chức, đối tượng tuyên truyền, vận động phù hợp. Nâng cao được nhận thức cho cán bộ , hội viên, nhân dân về chấp hành pháp luật và các quy định khi tham gia giao thông , góp phần bảo đảm ATGT và làm  giảm các vụ việc tai nan giao thông trên  địa bàn thành phố.                                                                                                                          

 -Toàn  hội qua báo cáo từ cơ sở 9 tháng qua không có hội viên CCB nào vi phạm các quy định an toàn giao thông và không có CCB  bị xẩy ra tai nạn giao thông.

    2.Điểm yếu:                                                                                                                   

           - Một số cấp hội triển khai hoạt động tuyên truyền và chủ động phối hợp các hoạt động theo kế  hoạch thiếu thường xuyên, hình thức biện pháp chưa linh hoạt, kiểm tra đôn đốc, tổng hợp báo cáo chất lượng còn hạn chế  cá biệt có nơi còn hình thức nặng thành tích ( số liệu thiếu tính thuyết phục)                                                                                                                      

          -Nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB nhìn chung là tốt nhưng do tuổi cao, sức khỏe do vậy một số hoạt động phối hơp còn mang hình thức, biểu tượng là chính, hiệu quả thực hiện có nội dung còn hạn chế.

 

          IV phương hướng  quý IV năm 2016.

  1.Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đã triển khai và đã tổ chức thực hiện 9 tháng qua  tập chung nâng cao chất lượng hiệu quả, thường xuyên đồng bộ toàn diện.

   2.Tập trung tuyên truyền trong hội viên, nhân dân, học sinh sinh viên gắn vào các ngày truyền thống về các nội dung về an toàn giao thộng nhắc nhở thực hiện 3 không 3 có và chỉ tiêu 3 giảm trong các tầng lớp xã hội.

  3. Tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên vận động giải tỏa các vi phạm lòng lề đường đảm bảo hành lang giao thông và văn minh đô thị.

  4.Tăng cường phối hợp tuần tra canh gác kết hợp vừa duy trì bảo đảm an ninh trật tự vừa duy trì nhắc nhở chấp hành quy định ATGT trên các địa bàn dân cư.

 5. Sẵn sàng phối hợp tham gia điều tiết giao thông tại các trọng điểm, các nút giao thông, các thời gian cao điểm theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương theo ký kết liên tịch giữa CCB với BATGT cùng cấp.

 6. Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm Bảo đảm an toàn giao thông toàn Hội theo chủ đề năm 2016 của BATGT QG đề ra được cụ thể hóa kế hoach 86/KH-BATGT Thành phố. 

 Trên đây là kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 86/KH –BATGT Thành phố 9 tháng  và phương hướng quý 4 năm 2016 của hội CCB  thành viên BATGT thành phố Hồ Chí Minh.                                                                                                

 

Nơi nhận:                                                                                                   TM THƯỜNG TRỰC

-Btg TW Hội CCBVN;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

-TT Ban an toàn giao thông TP;                                  

-TT Thành hội, các ban;

-24 quận, huyện,khối 487tt;                                                                          Trần Thanh Huyền

                                                                               (đã ký)

-Lưu: VT,BTG.

                            

                                                                                    

                                                                                        

 

 
Designed by TLO