Trang chủ Tuyên Giáo BÁO CÁO Công tác tuyên giáo Quý III/2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo Quý IV/2016

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

BÁO CÁO Công tác tuyên giáo Quý III/2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo Quý IV/2016
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:07

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện công tác tuyên giáo Quý III/2016

 

I. Tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo Quý III/2016.

1. Những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo.

 Cán bộ hội viên và nhân dân phấn khởi trước kết quả bầu cử đai biểu Quốc Hội  Khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2022 và bầu các chức danh của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ theo quyền hạn của quốc hội, tạo được niềm tin trong nhân dân.                                    

Quý III là quý có nhiều ngày kỷ lễ niệm lớn, trọng đại của đất nước. Những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đã tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong hội viên và quần chúng nhân dân về lịch sử, truyền thống  đấu tranh cách mạng của dân tộc, công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã giành được trong những năm qua đâylà nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn đảng toàn quân và toàn dân ta.

 Cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tình hình kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các chuyến thăm  ngoại giao các nước của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ ta nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp tiếp tục khảng định đường lối đối ngoại nhất quán, đúng đắn của đảng ta đã đưa nước ta có vị thế trên trường quốc tế ; đó là những thuận lợi có bản là nguồn động lực tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội trong quý II vừa qua.

2. Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo.

Tình hình thế giới đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt tình hình Biển Đông sau phán quyết của tòa trọng tài PCA Trung quốc gia tăng các hoạt động nhằm gây áp lực và chi phối ASEAN làm cho tình hình Biển Đông càng thêm căng thẳng. Tình hình chiến tranh ở Syria, vấn đề khủng bố quốc tế và bất ổn chính trị ở một số nước trên thế giới có tác động tư tưởng chung.Trong nước các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá, kích động, tình hình tiêu cực, tệ nạn xã hội diễn biến vấn đề ATGT, môi trường, thực phẩm bẩn chưa được kiểm soát có hiệu quả đã  gây bức xúc trong xã hội có tác động đến tư tưởng niềm tin trong hội viên và nhân dân đặt ra yêu cầu cao cho công tác tư tưởng, định hướng tư tưởng.

 

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, tuyên giáo.

1. Hoạt động tham mưu.

Căn cứ vào nhiệm vụ  6 tháng cuối năm đã xác định trong phương hướng và các nội dung của cấp trên triển khai trong quý. Ban tuyên giáo đã tham mưu cho thường trực triển khi thực hiện một số nội dung sau:

-Tiếp tục triển khai thực hiện hiện kế hoạch số 221 ngày 19/5 năm 2016 về kiểm tra và tự kiểm tra phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 và 6 tháng năm 2016 hoàn thành trước 15 tháng 9 năm 2016.

- Kế hoạch số 220 ngày 19/5/2016 về  phối hợp tổ chức Hè cho các cháu thiếu nhi hoàn thành 15 tháng 8 năm 2016.

-Kế hoạch 292 ngày 6 tháng 7 năm 2016 về triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền thời sự quý III năm 2016.

- Kế hoach 298 ngày 2 tháng 7 năm 2016 về tuyên truyền kết quả bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2022.

Kế hoạch số 299 ngày 5 tháng 7 năm 2016 về việc tổ chức hội nghị thi đua của khối thi đua 18 hoàn thành trước 15 tháng 7 năm 2016.

- Kế hoạch 302 ngày 18 tháng 7 năm 2016 về tuyên truyền 69 năm ngày thương binh liệt sỹ và các ngày lễ trong quý III năm 2016.

-Kế hoạch 330 ngày 2 tháng 8 năm 2016 về tổng kết thực hiện chỉ thị 03 và triển khai  chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị.

          2. Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên giáo:

a. Công tác giáo dục:

-  Phối hợp với các cấp ủy đảng tổ chức cho 35 014 cán bộ, hội viên là đảng viên, quần chúng tham gia các lớp học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng lần thứ XII  và các chủ trương đường lối chính sách của đảng do cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các địa phương tổ chức  triển khai, thực hiện nhằm đưa nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng vào cuộc sống.

- Triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng X thành phố và thông báo 63 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh La thăng về các nội dung giải pháp thực hiện nghị quyết đến toàn thể cán bộ hội viên.

-Tiếp tục tổ chức phổ biến, giáo dục tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch năm 2016 trong quý được 251 cuộc cho 24.779 cán bộ, hội viên đồng thời chỉ đạo tiến hành công tác kiểm tra, tự kiểm tra 100% các cơ sở hội đến cấp quận, huyện hội theo kế hoạch của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố được cụ thể trong kế hoạch 221 ngày 19 tháng 5 năm 2016, riêng cấp thành hội tổ chức kiểm tra 4 đơn vị cấp quận, huyện và 4 đơn vị cấp xã phường đạt kết quả tốt; đúng  nội dung,thời gian theo tiến trình kế hoạch đề ra.

- Cùng các cấp ủy cùng cấp tổ chức học tập chuyên đề chỉ thị 03 trước đây và 05 hiện nay được 388 cuộc cho 38240 cán bộ, hội viên là đảng viên, quần chúng tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân, các tầng lớp xã hội hưởng ứng thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với hội viên trong toàn hội.

          b. Công tác tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên tuyền và tham gia các hoạt động  kỷ niệm 40 năm ngày thành phố vinh dự được mang tên Bác; kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2016, 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 – 2/9/2016 được 606  cuộc với 31666 lượt hội viên và nhân dân tham gia; tuyên truyền      412 cuộc  cho 66659 học sinh, sinh viên ở các trường đại học, phổ thông cơ sở.

- Tổ chức tuyên truyền thời sự chuyên đề về tình hình thế giới, trong nước, tình hình Biển Đảo, kinh tế xã hội; an ninh quốc phòng do báo các viên cấp trung ương, Thành phố, quận huyện thông báo 142 cuộc 17508 lượt cán bộ, hội viên, công chức nhân dân tham gia;

- Tổ chức công tác tuyên truyền miệng hàng tháng về  kết quả bầu cử quốc hội khóa XIV và bầu các chức danh quốc hội, nhà nước, chính phủ ;chủ trương chính sách, pháp luật của đảng , tuyên truyền về các phong trào, các cuộc vận động do trung ương và địa phương phát động do các báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cơ sở đến thành phố theo kế hoạch hàng tháng  được 677 cuộc cho 27841 là đảng viên, 45129         hội viên, quần chúng  và 60117 lượt nhân dân tham dự.

         c. Hoạt động liên kết:

         1. Phối hợp với MTTQ:

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân thưc hiện chủ trương chính sách của đảng, các  phong trào, các cuộc vận động do TW, Thành phố phát động tập trung vào phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp tổ chức tuyên truyền về môi trường văn minh đô thị 859 cuộc cho 36.252   lượt người tham gia; tuyên truyền về xây dụng nông thôn mới 91 cuộc 4492 lượt người tham gia  

          -Vận động tuyên truyền thực hiện cuộc vận động người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong các tổ chức hội được 438 cuộc cho 19886 lượt hội viên, 545 cuộc với 40850 lượt  nhân dân tham dự thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, khu phố góp phần nâng cao nhận thức về cuộc vận động đồng thời vận động nhân dan tham gia giám sát các cơ sở, các cá  nhân sản xuất hàng hóa, chế biến dịch vụ nhằm động viên khuyến khích các cơ sở sản xuất tốt, phê phán các cơ sở sản xuất hàng hóa, chế biến dịch vụ không tốt phát hiện hàng gian, hàng  giả mất an toàn thực phẩm báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

          - Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền  dân vận khéo trong các cấp hội CCB và nhân dân tạo sự đồng thuận nhất trí cao với các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật nhà nước, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu trong quần chúng nhân dân không để kẻ xấu kích động gay rối tạo các điểm nóng.

          - Phối hợp công tác vận động chăm lo cho các gia đình chính sách nhân dịp 69 năm ngày thương binh liệt sỹ, vận động chăm lo tổ chức Hè cho các cháu thiếu nhi. Quyên góp trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp bước vào năm hoạc mới 2016- 2017.

           -Phối hợp vận động nhân dân thực hiện phong trào tiết kiệm điện theo chủ trương của Đảng bộ Thành phố thông qua sở điện lực triển khai nhằm thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ về biện pháp kiềm chế nam phát trong quý vận động  được1122 cuộc có 32853 người tham gia hưởng ứng.

            2. Phối hợp với cơ quan Quân sự địa phương:

          Tuyên truyền về luật nghĩa vụ sự 144 cuộc cho 10983 lượt  thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi đảng, nhà nước, quân đội yêu cầu.

-  Phối hợp tuyên truyền vận động và  tổ chức đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2016.

- Thực hiện tốt các nội dung ký kết liên tịch, vận động hội viên tham gia công tác địa phương, tập huấn kiến thức ANQP năm 2016 theo kế hoạch. Phối hợp củng cố hoạt động của các CLB Cựu quân nhân thành lập  các CLB CQN ở các phường, xã.

 

3. Phối hợp với Công an địa phương:

Tổ chức phối hợp tuyên tuyền  thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực hiện  phát huy tốt mô hình 5+1  đội cán sự tình nguyện tham gia quản lý     530 đối tượng hồi gia cảm hóa 692 đối tượng  chậm tiến, hòa giải cộng đồng 280 trường hợp, cung cấp 726 tin cho công an; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các đối tượng.                                                                                                            

- Phối hợp với  phòng PV28 Công an Thành phố tổ chức kiểm tra 8 phường xã của 4 quận, huyện về thực hiện chương trình ký kết liên tịch  phối hợp giữ CCB với Công An  thực hiện nhiệm vụ phong trào “toàn dân  bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố  năm 2016.

- Phối hợp với công an và các đoàn thể  thực hiện kế hoạch của UBND thành phố vận động nhân dân tham mưu, vận động giải tán các tụ điểm khiếu kiện đông người tại các điểm  nóng, góp phần vào việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an tòan -  xã hội địa bàn thành phố.

- Phối hợp tuần tra canh gác bảo đảm an ninh trật tự  trên các địa bàn dân cư, phối hợp tuyên truyền về an toàn giao thông, 3 không, 3 có, 3 giảm, tham gia điều tiết giao thông nơi ùn tắc, tham gia vận động chấp hành giải phóng lòng lề đường bảo đảm an toàn giao thông văn minh đô thị.

 

4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên:

-Phối hợp CCB  Đoàn thanh niên  tuyên truyền lịch sử truyền thống, mục tiêu lý tưởng cho đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên trong các nhà trường  đại học, trường phổ thông nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ  27/7, cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9/2016 được 412 cuộc 66650 lượt học sinh, sinh viên tham gia. Cùng với đoàn thanh niên tổ chức cho thanh thiếu niên viếng nghĩa trang liệt sỹ theo kế hoạch của BCĐ các ngày lễ lớn thành phố và lãnh đạo các cấp quận, huyện.

           -Phối hợp tổ chức  hoạt động Hè cho các cháu thanh thiếu niên dịp Hè Năm 2016, giáo dục truyền thống, tổ chức về nguồn, đi thăm các địa chỉ đỏ phối hợp với Đoàn thanh niên và các lực lượng vệ sinh thu gom rác, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường,  phối hợp bồi dưỡng giới thiệu 97 đồng chí đoàn viên ưu tú tạo  nguồn cho đảng tiếp tục bồi dưỡng kết nap, bối dưỡng 488 thanh niên niên tiến kết nạp vào đoàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình 3 chi ở các cơ sở.

d. Công tác thi đua khen thưởng:

-Các cấp hội duy trì tốt hoạt động thi đua trong quý tập trung triển khai các nội dung của phương hướng 6 tháng cuối năm trên cơ sở đánh giá sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm. Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2016 cho các cụm, các đầu mối thi đua  bám sát các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra nhằm nâng cao chất lượng đánh giá thi đua năm 2016.                                       

 -Hoàn thành sơ kết thi đua khối 6 tháng 18, xác định nội dung  phương hướng 6 tháng cuối năm của khối và xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm theo quy chế đề ra.

- Công tác tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng trong khối của các cấp hội có nền nếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, cổ vũ được phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong toàn hội hướng vào hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016 đề ra làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 6 tháng cuối năm và năm 2016.

            III. Đánh giá chung.

* Mặt mạnh:

1.Công tác tuyên giáo trong quý đã bám sát đươc nhiệm vụ chính trị, diễn biến của tình hình,kịp thời có những giải pháp tuyên truyền, định hướng, giải đáp các vướng mắc, bức xúc trong cán bộ hội viên tạo được sự đồng thuận nhất là tình hình Biển đông quan điểm xử lý của đảng ta vừa qua không để các phần tử xấu lợi dụng kích động gây rối trên các địa bàn dân cư.

2.Các nội dung, kế hoạch xác định trong quý đã triển khai khai đồng bộ tích cưc phối hợp làm tốt nội dung tổ chức cho cán bộ hội viên tham gia quán triệt, học tập triển khai các nghị quyết của đảng; công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn; nói chuyện thời sự chuyên đề, thời sự chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai phối hợp hoạt động tuyên truyền thực hiện  các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương có hiệu quả thiết thực và duy trì cơ bản thành nền nếp; công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, hướng dẫn triển khai thống nhất trong các cum, các thành viên hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm phát huy được  hiệu quả phong trào thi đua “ Cựu Chiến Binh gương mẫu”.

            3.Duy trì được nền nếp nắm tình hình, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động, chế độ báo cáo của các cấp hội có nhiều tiến bộ cả về nội dung, thời gian đáp ứng được cho việc tổng hợp đánh giá chỉ đạo cấp dưới và báo cáo cấp trên có hiệu quả tương đối tốt. tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên an tâm, phấn khởi, tin tưởng không có các phát ngôn trái với các quan điểm đường lối của đảng, tích cực tham gia các hoạt động của hội và địa phương được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin tưởng.

           * Mặt tồn tại:

           1. Việc nắm tình hình dư luận xã hội trong hội viên còn hạn chế một số cấp hội thiếu nhạy bén kịp thời, phản ảnh chậm, thiếu toàn diện nên khó cho việc đầu tư các giải pháp nhằm định hướng tư tưởng nhất là các vấn đề gây bức xúc trong cán bộ, hội viên nhất là tình hình biển đông sau phán quyết PCA và các vụ việc tiêu cực gây thất thoát lớn chậm được giải quyết cần phải định hướng tư tưởng tạo niềm tin,

          2.Công tác tuyên truyền miệng hàng tháng một số cấp hội duy trì không thường xuyên, báo cáo không đầy đủ, thực hiện nội dung báo các công tác tuyên giáo quý 3 một số đơn vị còn chậm,  nội dung sơ sài, qua loa không đúng hướng dẫn khó cho công tác tổng hợp đánh gia thực chất để rút kinh nghiệm chỉ đạo.

 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng công tác tuyên giáo Quý IV/2016

 

          1.Tiếp tục tuyên truyền, và triển khai thực hiện nghị quyết các cấp tập trung  Nghị quyết đại hội Đảng X thành phố và nghị quyết đại hội đảng  XII được cụ thể hóa trong năm và quý III năm 2016.                                    

           2, Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2016), ngày quốc phòng toàn dân và 27 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội CCBVN, CCBThành phố nghiệm kỳ 2012- 2016 tiến tới đai hội nhiệm kỳ VI 2017 – 2022. theo chỉ đạo của BTC các ngày lễ lớn thành phố và TW hội CCBVN, Hội CCB Thành phố.

           3.Nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ hội viên, nhân dân dự báo những vấn đề nẩy sinh, kịp thời tham mưu định hướng không để diễn biến tư tưởng phức tạp để các thế lực thù địch kích động chống phá.

4. Tham mưu cho đảng đoàn, thường trực tổ chức tổng kết thực hiện chỉ thị o3 triển khai chỉ thị 05 của BCT về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cach Hồ Chí Minh.

5.Tiếp tục phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và các ký kết liên tịch giữa CCB với các tổ chức, cơ quan chức năng thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu đề ra năm 2016.

6. Tổ chức liên hoan văn nghệ CCB lần thứ 3  với chủ đề “ vững mãi niềm tin Thành phố mang tên Bác” vào tháng 10/2016. Nhân dịp năm 2016 tròn 40 năm Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Bác 2/7/1976 -2/7/2016 ( theo kế hoạch xá định đầu năm 2016) .

7.Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” triển khai hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra năm 2016 trên các mặt công tác tuyên giáo.Tổng kết phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”, cuộc vân động “ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”và an toàn giao thông năm 2016.

8. Tham mưu cho thường trực tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 đề ra phương hướng năm 2017 và chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức  đại hội CCB vào quý I năm 2017.

Trên đây là nội dung báo cáo kết công tác tuyên giáo Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo Quý IV năm 2016 của Hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh.

Tp.Hồ Chí Minh  ngày 20 tháng 9  năm 2016

                                                                                                                                          TL CHỦ TỊCH

 TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

                                                                                                                                                  Nguyễn Cảnh Miều

                                                                                                                                                                 (đã ký)

 
Designed by TLO