Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Một số sửa đổi bổ sung của Luật BHYT sẽ có hiệu lực đầu năm 2015

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Một số sửa đổi bổ sung của Luật BHYT sẽ có hiệu lực đầu năm 2015
Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014 15:13

Ngày 10/7 vừa qua, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật và 1 nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đó là: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xây dựng 2014; Luật Công chứng; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Đầu tư công; Luật Phá sản; Luật Hải quan; Luật Bảo vệ môi trường và Nghị quyết về gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay.

Phát số thứ tự tại phòng khám Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: H.V

Trong các luật trên, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Hôn nhân gia đình nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận và người dân.

Điểm mới có tính đột phá mạnh mẽ của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế là đã sửa đổi quy định các đối tượng “có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế” thành “bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc" nhằm khẳng định mọi đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Luật bổ sung khái niệm "hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế" và “gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả" để thực hiện hình thức tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình với một số nhóm đối tượng và quy định những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Luật bổ sung quy định mức hưởng bảo hiểm y tế được xác định theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

Luật sắp xếp lại 25 nhóm đối tượng thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, nhóm thứ nhất: do người lao động đóng; nhóm thứ hai do quỹ bảo hiểm xã hội đóng; nhóm thứ ba do ngân sách nhà nước bảo đảm (có mở rộng thêm đối tượng: thân nhân của học viên công an, học viên cơ yếu).  Quy định lực lượng công an và quân đội cùng tham gia hệ thống bảo hiểm y tế .

Luật quy định giảm dần mức đóng khi toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; quy định trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của quỹ bảo hiểm y tế đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con dưới 6 tháng tuổi, người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định trong luật gồm: người có công với cách mạng; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; người thuộc hộ gia đình nghèo; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Luật cũng bổ sung quyền lợi của trẻ em dưới 6 tuổi; quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong các trường hợp tự tử, tự gây thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng và mở thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 1/1/2016. 

              
HỮU VĨNH
 

 
Designed by TLO