Trang chủ Chế độ chính sách Các chính sách đã ban hành Trợ cấp một lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Trợ cấp một lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến
Thứ ba, 12 Tháng 7 2016 08:11

Theo Quyết định Số 26/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bằng khen Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố (thuộc TW), sẽ được tính trợ cấp một lần.

Cụ thể, mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ là 1.815.000 đồng. Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh, thành phố là 1.210.000 đồng.

Quyết định nêu rõ, người có bằng khen đã từ trần mà chưa được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định này thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp theo quy định trên. Không giải quyết mức trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến.

Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương có trách nhiệm chi trả trợ cấp theo quy định trên.          

Phạm Bá Nhiễu

 
Designed by TLO