Trang chủ Chế độ chính sách Các chính sách đã ban hành Những điểm mới của Luật NVQS năm 2015

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Những điểm mới của Luật NVQS năm 2015
Thứ hai, 11 Tháng 1 2016 15:31

Từ ngày 1/1/2016, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 sẽ chính thức có hiệu lực. Luật này bao gồm 09 Chương, 62 Điều, quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. So với quy định hiện hành, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có các điểm mới nổi bật sau:

Tăng độ tuổi gọi nhập ngũ

Theo quy định tại điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Tuy nhiên, đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Chỉ có 1 đợt gọi nhập ngũ

Cụ thể, việc gọi nhập ngũ theo Luật NVQS 2015 sẽ được thực hiện một lần vào tháng hai hoặc tháng ba. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ. Thời gian khám sức khỏe NVQS và nghĩa vụ CAND là từ 01/11 đến hết 31/12 hàng năm.

Thống nhất thời hạn phục vụ tại ngũ

Luật Nghĩa vụ quân sự mới quy định thống nhất thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 24 tháng.

Bổ sung quy định về việc tham gia NVQS của công dân nữ.                

Bổ sung quy định vềcông dân nữ đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Quy định này cũng thể hiện tại nhiều Điều của văn bản luật này như “Độ tuổi phục vụ”, “nhóm tuổi phục vụ”, “đối tượng đăng ký NVQS” …

Các hành vi bị nghiêm cấm

Luật NVQS 2015 đã quy định cụ thể 6 hành vi sau bị nghiêm cấm trong nghĩa vụ quân sự:

-  Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

- Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.

- Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Luật hóa quy định về thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên.

Về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách tạm hoãn gọi nhập ngũ để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Luật NVQS 2015 đã quy định cụ thể đối với đối tượng là học sinh phổ thông, sinh viên đang đi học thì chỉ được tạm hoãn trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Trường hợp công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Ngoài ra, Luật NVQS 2015 cũng đã bỏ đối tượng “đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước” ra khỏi danh sách được tạm hoãn NVQS đồng thời bổ sung thêm các đối tượng sau vào danh sách được tạm hoãn NVQS:

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định (thay cho đối tượng đi xây dựng vùng kinh tế mới);

Bổ sung đối tượng miễn gọi nhập ngũ.

Các đối tượng được miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật NVQS 2015 này như sau:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

-  Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

-  Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, quy định mới này đã bổ sung thêm 3 đối tượng (Người làm công tác cơ yếu, một con của bệnh binh, một con của người nhiễm chất độc da cam được miễn gọi nhập ngũ).

HÀ SƠN

 
Designed by TLO