Trang chủ Chế độ chính sách Các chính sách đã ban hành Sao lại đẩy khó khăn cho gia đình học sinh, sinh viên?

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Sao lại đẩy khó khăn cho gia đình học sinh, sinh viên?
Thứ tư, 23 Tháng 12 2015 12:49

Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020- 2021, có hiệu lực thi hành từ 01/12/2015. Nghị định này thay thế Nghị định số: 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số: 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014- 2015 đã hết hiệu lực thi hành kể từ năm học 2015- 2016.

Nghị định 86 quy định khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông; học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời Nghị định 86 cũng quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trong đó có các đối tượng không phải đóng học phí; đối tượng được miễn học phí; đối tượng được giảm học phí và đối tượng không thu học phí có thời hạn.

Về cơ chế miễn, giảm học phí, Nghị định 86 quy định rõ: Ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với người học thuộc các đối tượng miễn, giảm quy định tại Nghị định này và đang học tại cơ sở giáo dục đó với mức thu học phí tương ứng với từng cấp học. Hàng năm việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm phải được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch. Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập theo mức học phí chương trình đại trà của các trường công lập trong vùng đối với giáo dục mầm non, phổ thông; theo mức học phí của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định này tương ứng với các nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Vậy nhưng hiện nay có tình trạng mỗi cơ sở giáo dục đào tạo lại vận dụng mỗi khác. Có cơ sở giáo dục thực hiện ngay việc không thu học phí đối với đối tượng được miễn học phí, chỉ thu đúng số tiền phải đóng của đối tượng được giảm học phí. Nhưng có cơ sở giáo dục đào tạo vẫn buộc các đối tượng được miễn, giảm phải đóng đầy đủ học phí rồi sau đó mới thực hiện hoàn trả, tùy theo từng đối tượng. Việc hoàn trả phải sau nhiều tháng, thậm chí có khi cả năm sau, gây không ít khó khăn cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách nói trên.

Nghị định 86 có hiệu lực thi hành kể từ 01/12/2015 nhưng trước đó, khi Nghị định 49 vẫn còn hiệu lực, không ít cơ sở giáo dục đào tạo đã ra thông báo áp dụng Nghị định 86. Tuy nhiên, việc áp dụng Nghị định 86 lại rất tùy tiện. Với lý do phải chờ thông tư hướng dẫn nên các đối tượng được thụ hưởng chế độ miễn, giảm hoặc không phải đóng học phí theo quy định của Nghị định 86 vẫn phải đóng học phí đầy đủ, sẽ thực hiện hoàn trả sau. Còn về phần thu học phí theo khung giá mới của Nghị định 86 thì các cơ sở giáo dục đào tạo nói trên lại thực hiện ngay mà không cần chờ thông tư hướng dẫn.

Áp dụng Nghị định 86 theo kiểu vận dụng những gì có lợi cho mình, đẩy khó cho gia đình học sinh sinh viên là điều mà những cơ sở giáo dục đào tạo nói trên cần xem xét lại.

HÀ BÌNH AN

 
Designed by TLO