Trang chủ Chế độ chính sách Các chính sách đã ban hành THƯ ĐI TIN LẠI: Điều kiện để hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

THƯ ĐI TIN LẠI: Điều kiện để hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ sáu, 30 Tháng 10 2015 15:32

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh 1957 và bà Hoàng Thị Năm (sinh năm 1959) cùng thường trú tại 26 Đường 362, Tổ 3, ấp Tây, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi có thư phản ảnh đến Báo CCB TP về việc “Chưa được hưởng chế độ” theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thư và các thông tin do ông Nghĩa, bà Năm gửi đến, Báo CCB xin được trả lời như sau:

Về đối tượng được hưởng theo QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ:

Tại Điều 2, Quyết định 62 ghi rõ: “Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01 tháng 04 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;

b) Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

d) Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

đ) Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng” …

Đối chiếu với Điều 2, QĐ 62 ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Hoàng Thị Năm chưa đủ điều kiện được hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Nếu đơn vị của ông Nghĩa, bà Năm có tham gia phục vụ chiến tranh biên giới và phục vụ đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia thì có thể liên hệ với Huyện đội và Phòng Tham mưu Cục Hậu Cần hoặc Phòng Quân lực Bộ Tham mưu QK7 để được hướng dẫn và xác nhận.

Tổ Trợ giúp pháp lý

 
Designed by TLO