Trang chủ Văn Bản Pháp Luật THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 127

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 127
Thứ hai, 29 Tháng 9 2014 16:05

HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP CỰU QUÂN NHÂN THAM GIA CÂU LẠC BỘ, BAN LIÊN LẠC CỰU QUÂN NHÂN CƠ SỞ. Vui lòng xem file đính kèm

Thong tu lien tich BQP-CCBVN - 127.doc

 
Designed by TLO