Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
Thứ hai, 29 Tháng 9 2014 14:15

Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Vui lòng xem file đính kèm

Quyet dinh 62.doc

 

 

 
Designed by TLO