Trang chủ Tuyên Giáo Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam quý III và phương hướng Quý IV

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam quý III và phương hướng Quý IV
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:41

I. Những trọng tâm các cấp hội triển khai trong quý III năm 2015                                        

        1. Quán triệt và triển khai  kết luận 107 KL-TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của BBT TW; Công văn số 1274 –CV/TU ngày 2 tháng 7 năm 2015 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác vận động hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

        2. Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ hội viện và phối hợp tuyên truyền trong nhân dân  hưởng ứng thực hiện cuộc vận động với hình thức kết hợp trong  các buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt khu phố, tổ dân phố,lồng ghép các buổi sinh hoạt học tập, sơ tổng kết, gắn với việc triển khai các cuộc vận động của trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố để xây dựng nếp sống văn hóa, thói quen tiêu dùng hàng Việt  trong các gia đình hội viên và cộng đồng.

        3. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc việc mua sắm vật tư công, văn phòng phẩm, các mặt hàng tiêu dùng trong các hoạt động của các cấp hội bằng hàng Việt Nam sản xuất.

        4. Phối hợp tăng cường quảng bá hàng việt, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa, đáp ứng tiêu dùng và đạt tiêu chuẩn  xuất khẩu.Vận động các tiểu thương tích cực kinh doanh hàng việt nhằm khảng định khả năng sản xuất hàng chất lượng cao của các doanh nghiệp Việt Nam, cạnh tranh thị trường hàng nhập khẩu.

        5. Phối hợp với cơ quan chức năng tham gia kiểm tra thị trường nhằm phát hiện hàng gian, hàng  giả kiên quyết đấu tranh nhằm làm lành mạnh thị trường bảo vệ người tiêu dùng và người sản xuất chân chính.

         6. Chỉ đạo xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện cuộc vận động vào nội dung chấm điểm phong trào  thi đua “Cựu Chiến Binh gương mẫu” năm 2015.

         7. Tiếp tục thực hiện phong trào tiết kiệm điện, nước trong các cơ quan, đơn vị và  tham gia phong trào này tại địa phương , tiếp tục vận động cán bộ, hội viên có nhà trọ cho thuê không tăng giá trọ và điện nước.                                                                          

II. Kết quả thực hiện  các nội dung triển khai trong quý:

          1. Các cấp hội đã triển khai nghiêm túccác nội dung trọng tâm trong kết luận 107 của BBT  và công văn 1274 của ban thường vụ thành ủy về tiếp tục tăng cường  sự lãnh đạo của đảng đối với cuộc vận động ”người Việt Nam  ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trên cơ sở quán triệt rõ về đánh  giá những vấn đề hạn chế hiện nay và yêu cầu  phương hướng  nhiệm vụ đặt ra cho các  cấp nhất là những nội dung  nhiệm vụ đối với các đoàn thể chính trị xã hội để  bổ xung vào kế hoạch thực hiện trong quý 3 và quý 4 nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động kiên quyết chống bệnh  hình thức , chạy theo thành tích . Tập trung cho hoạt động vận động, tuyên truyền trong cán bộ hội viên và phối hợp vận động nhân dân hưởng ứng tích cực  Cuộc vận động tạo sự đồng thuận cao, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường , tự tôn dân tộc, nâng cao nhận thức và hành vi  tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước.

        2. Duy trì được nền nếp công tác tuyên truyền đối với cán bộ, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt  hội, sinh hoạt chi bộ cơ quan, nhắc nhau vận động gia đình, người thân hưởng ứng cuộc vận đông bằng việc làm thiết thực trong trong  sử dụng hàng việt khi có nhu cầu mua sắm, hình thành thói quen trong sinh hoạt của mỗi gia đình  cũng như cộng  đồng dân cư  và nói không với các mặt hàng không rõ nguồn gốc.

        3. Trong mua sắm vật tư công các cấp hội đã chấp hành nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch trong năm xác định 100% sử dụng hàng Việt Nam sản xuất đến nay vẫn duy trì tốt thành thói quen, thành nếp sống văn hóa trong  các cơ quan hội và gia đình hội viên.

        4. Trong quý các cấp hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức quảng bá hàng việt thông qua tờ rơi, khẩu hiệu, truyền thanh nội bộ, qua các trang báo trung ương, địa phương, báo CCB thành phố, các tập san nhằm quảng bá hàng Việt nâng cao uy tín hàng Việt gần đây các mặt hàng nông sản thực phẩm, hoa quả, dệt may, vật liệu xây dựng được tín nhiệm rộng rãi trên thị trường.

        5. Đại  đa số các cấp hội đã tích cưc phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra thị trường phát hiện hàng gian, hàng giả, hàng nhái nhãn mác, hàng nhập lậu phối hợp xử lý đồng thời vận động quần chúng nhân dân tích cực giám sát nhằm phát hiện các cơ sở sản xuất, lưu giữ hàng hóa nhập lậu hàng kém chất lượng thông báo cho cơ quan chức năng xử lý làm lành mạnh thị trường và bảo vệ người sản xuất chân chính và người tiêu dùng.

        6. Thành đã thống nhất đưa nội dung cuộc vận động vào  tiêu chỉ chấm điểm thi đua năm 2015 từ thành hội đến các cơ sở Hội xác đinh đây là một trong những nhiệm vụ quan trong công tác của Hội.

        7. Trong quý phong trào tiết kiệm điện nước trong các cơ quan hội và vận động hội viên, nhân dân vẫn được quán triệt, tuyên truyền thường xuyên ngày càng có hiệu quả thiết thực là một nội dung thi đua của các cấp hội được đánh giá thường xuyên trong các đợt sinh hoạt sơ kết các cụm thi đua và duy trì có nền nếp, phông trào vận động các cán bộ hội viên CCB có nhà cho thuê không tăng giá trọ và điện nước được các gia đình hưởng ứng thực hiện.

III. Một số kết quả cụ thể đạt được trong quý 3.

        1. 100% các cấp hội trong quý thực hiện nghiêm việc sử dụng ngân sách nhà nước cấp trong năm mua sắm vật tư trang bị bằng hàng Việt sản xuất.

        2. Vận động cán bộ hội viên và nhân dân 902  cuộc với  25.322 lượt người tham dự hưởng ứng cuộc vận động.

        3. Vận động tiết kiệm điện, nước và chi chi tiêu thực hành tiết kiệm 274 cuộc với 25,804 lượt người tham dự hưởng ứng.

        4. Trong quý vận động cán bộ hội viên có 250 phòng trọ cho 756 người thuê nâng tổng số phòng trọ 21.020 phòng trọ cho 28.276 người thuê ổn định không tăng giá trọ và điện nước. (so với số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm)

        5. Tham gia đoàn kiểm tra thị trường và kiểm tra 68 doanh nghiệp sản xuất hàng hóa  34 cuộc với 113 hội viên tham gia kiểm tra; cung cấp 13 tin các cơ sở kinh doanh nón bảo hiểm giả, chất lượng thấp (trên địa bàn quận Bình Tân).      

        6. Phối hợp tổ chức 28 điểm bán hàng bình ổn gia tại các chợ đầu mối có 2026 lượt người tham gia (quận 6)                                                                                                        
        7. Trong quý kiểm tra 5 tổ chức hội cấp trên cơ sở (cấp quận, huyện; đơn vị khối  “487” và 5  hội cơ sở trực thuộc quận huyện, “ 487”): về kết quả thực hiện nghị quyết của hội trong đó có nội dung đánh giá  về kết quả  thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” qua kiểm tra các đơn vị đều tích cực triển khai có số liệu cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động của các cấp hội có hiệu quả.( quận 8, Bình Thạnh; Phú Nhuận; khối Dân Chính Đảng).

IV. Nhận xét đánh giá chung:

          1. Mặt mạnh:

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đảm bảo tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn thành phố, các đồng chí là đảng viên, hội viên CCB đã thực sự làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động và nhận được sự đồng thuận của người dân cùng thực hiện.

- Qúa trình vận động và thực hiện đã góp phần làm thay đổi nhận thức, tâm lý và hành vi của người tiêu dùng và người sản xuất; đa số cán bộ, hội viên, đảng viên và nhân dân đã nhận thức được một cách cơ bản về lợi ích của việc dùng hàng nội địa.

- Thông qua cuộc vận động chất lượng hàng Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng và mẫu mã, lợi ích của người tiêu dùng cũng được quan tâm, tạo niềm tincho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp.

- Các mô hình hoạt động từng bước phát huy tốt hiệu quả, các cấp hội quan tâm chỉ đạo tích cực như Hội CCB quận 6, Hội CCB quận Bình Tân,  Hội CCB quận 12, Hội CCB quận 8, Hội CCB quận 7 Hội CCB quận Tân Bình, Hội CCB Sở y tế vẫn phát huy đươc hiệu quả tốt luôn đi đầu trong phong trào thực hiện cuộc vận động.

          2. Những mặt còn hạn chế.

- Công tác vận động, tuyên truyền ở một số cấp hội có lúc chưa được quan tâm đúng mức, thiếu thường xuyên, đơn điệu việc xây dựng mô hình sáng tạo trong tuyên truyền còn ít chủ yêu tuyên truyền miệng  nên nhàm chán, hạn chế kết quả.

 - Việc tham gia kiểm tra thị trường vẫn là khó khăn, năng lực, kinh nghiệm phát hiện còn hạn chế. Hàng gian, giả ,nhái còn nhiều nhưng  biện pháp ngăn chặn chưa hiệu quả  gây bức xúc đối với người tiêu dùng.

- Công tác tổng hợp báo cáo, chất lượng báo cáo một số cấp hội còn hạn chế chưa phản ảnh được thực trạng ở cơ sở, chưa phát hiện được nhiều mô hình hay, chưa bồi dưỡng, nhân rộng được điển hình tiên tiến

- Một số nơi cuộc vận động còn mang tính hình thức, riêng lẻ, độc lập, chưa gắn kết nên chưa phát huy hết sức mạnh của các địa phương.

          3. Kiến nghị, đề nghị cấp trên:

- Phải tăng cường các biện pháp trong công tác phối hợp kiểm tra thị trường. Hiện nay hàng gian, giả, hàng nhái nhãn mác, hàng kém chất lượng đang tồn tại nhiều trên thị trường, là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Nhưng thực chất chưa được quan tâm đúng mức, thiếu kiên quyết, thiếu biện pháp mạnh, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò tích cực trong nhân dân.

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu truyền, trên cơ sở các kinh nghiệm đã được tổng kết 5 năm , các mô hình hay, các điển hình tiên tiến  trong cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thành các chuyên đề làm căn cứ đã có từ thực tiễn để các cấp hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân. Tránh chung chung, dẫn đến nhàm chán, lối mòn, giáo điều kém hiệu quả.                                                      

 - Nghiên cứu chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện theo các chuyên đề. Quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động ở cơ sở, các mô hình hay có hiệu quả, kinh phí cho sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích.

V. Phương hướng nhiệm vụ quý 4.                                                                           

         1.Tiếp tục quán triệt thực hiện kết luận 107 –KL/TW Ngày 10/4/ 2015 của BBT TW và công văn số 1274/CV/TU ngày 2 tháng 7 năm 2015 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc Vận động.                                                                            

         2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc tuyên truyền vận động trong các tháng cuối năm, gắn cuộc vận động với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” kiên quyết khắc phục các hạn chế yếu kém quý 3 chỉ ra  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu trong kế hoạch năm 2015.

        3. Chỉ đạo sơ kết đánh giá các mô hình tuyên truyền, vận động có hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm nhân rộng trong hội và chỉ đạo các cấp hội từ cơ sở đến thành hội  tổng kết cuộc vận động năm 2015 triển khai kế hoach năm 2016.

       Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong quý 3 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ quý 4  năm 2015 của hội CCB thành phố .

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CCB TP
TRẦN THANH HUYỂN

 

 
Designed by TLO