Trang chủ Kinh Tế Tiêu chí khen thưởng CCB làm kinh tế giỏi

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tiêu chí khen thưởng CCB làm kinh tế giỏi
Thứ ba, 23 Tháng 9 2014 14:20

Tiêu chuẩn hội viên cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Thành phố và Trung ương Hội (giai đoạn  2014 - 2018). Vui lòng xem file đính kèm

Tieu chi khen thuong CCB lam KT gioi.doc

 

 
Designed by TLO